VVD Ridderkerk uit zorgen over hoge energierekening

Tijdens de raadsvergadering van 15 september 2022 uit de VVD Ridderkerk haar zorgen over de energierekening van de gemeente Ridderkerk door vragen te stellen tijdens het Vragenuurtje.

Inmiddels is wel duidelijk dat de gemeente Ridderkerk geen Russisch gas afneemt bij GazProm Energy. De zorgen over de gevolgen van een nieuw energie-contract voor de begroting van de gemeente blijven echter onverminderd groot. “De kosten kunnen natuurlijk enorm oplopen met alle gevolgen van dien,” zegt Linda Klaver, fractievoorzitter. “Daarbij zijn maatschappelijke organisaties die huren van de gemeente ook afhankelijk van dit contract, dus voor hen geldt ook dat zij dieper in de buidel moeten tasten. We zijn erg benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.” 

  1. Wie is de huidige energieleverancier van de gemeente Ridderkerk en per wanneer loopt het huidige contract af?
  2. Wat zijn de gevolgen voor de (meerjaren)begroting van het afsluiten van een nieuw contract per genoemde datum? 
  3. Kunt u hierbij ook al aangeven welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de door Sportservice Ridderkerk beheerde sportparken, en voor andere op die manier aan de gemeente gelieerde partijen (niet zijnde Verbonden partijen)? 
  4. Hoe sorteert u voor op de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de gemeente en gelieerde partijen? 
  5. Kunt u de raad actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen?