Waar wilt u een bankje in Ridderkerk?

Wilt u lekker naar buiten, maar mist u onderweg een plek om even uit te rusten? Laat het de gemeente Ridderkerk weten waar u graag een bankje zou willen hebben.

Eind 2019 deed de gemeente een oproep om locaties door te geven waar een bankje gewenst is. Dit heeft een tiental locaties opgeleverd. Daar zijn inmiddels bankjes geplaatst. Een aantal locaties is nog niet voorzien van bankjes. Bijvoorbeeld in en om het centrum. De plaatsing in dit gebied wordt meegenomen in de plannen voor de ontwikkeling van het centrum.

Voor het plaatsen van enkele bankjes in de Crezéepolder is inmiddels toestemming van beheerder het Zuid-Hollands Landschap. Die bankjes worden medio 2021 geplaatst.

U kunt uw wensen aan de gemeente Ridderkerk doorgeven per e-mail aan Christina Ausems via c.ausems@bar-organisatie.nl. Zij noteert alle locaties en maakt daar een totaalplan van. Dit plan wordt dan ter inzage gelegd. Reacties op dit plan kunnen aanleiding zijn om bankjes juist niet te plaatsen.