Lokaal

Walstroom in haven Ridderkerk

De haven van Ridderkerk heeft sinds kort een walstroomaansluiting. Schepen die afmeren aan de passantensteiger kunnen nu en in de toekomst gebruikmaken van de aansluiting.

Met walstroom wordt bedoeld dat een schip aan wal gebruik kan maken van elektriciteit. Varende schepen hebben een generator die elektriciteit opwekt. Een schip dat aan wal ligt en een generator gebruikt, veroorzaakt daarmee onnodige dieseldampen die de luchtkwaliteit niet ten goede komt. Walstroom biedt schepen aan wal een schonere oplossing.

Wens

Het aanleggen van walstroom is al lange tijd een wens van de gemeente Ridderkerk. Wethouder Peter Meij: “Fijn dat we met de komst van walstroom in de haven, een schonere en stillere omgeving kunnen creëren. Op dit moment maakt het schip dat opvang biedt aan asielzoekers gebruik van de walstroom. De aansluiting is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met het COA.

Foto: Gemeente Ridderkerk