Warmtevisie Ridderkerk naar gemeenteraad

De gemeenteraad van Ridderkerk praat op 10 december 2020 over de Warmtevisie voor Ridderkerk. Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week ingestemd met het concept.

De Warmtevisie ‘De route naar 2050’ beschrijft hoe de ongeveer 21.000 woningen en 4.000 andere panden in Ridderkerk in 2050 aardgasvrij kunnen zijn. Het document is opgesteld in samenspraak met inwoners, netwerkbeheerder Stedin en woningcorporatie Wooncompas. De eerste aardgasvrije wijken worden niet eerder dan in 2028 verwacht.

Voor het college is een belangrijk punt dat de overstap naar een andere vorm van verwarmen en koken haalbaar en betaalbaar is. Ook de inwoners die hebben meegedacht met de visie vinden dat belangrijk.

‘Kansrijke wijken’

Een aardgasvrij Ridderkerk is niet van vandaag op morgen geregeld. Daarnaast staan technische ontwikkelingen niet stil. Per buurt is bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. De Warmtevisie benoemt kansrijke wijken die als eerste van het gas af gaan. In 2021 wordt voor Bolnes een wijkplan gemaakt. Het bedrijventerrein Donkersloot is naar verwachting in 2022 aan de beurt. Daarna volgen in 2024 de wijken Oost, West en Centrum.

Alternatieven voor aardgas zijn onder meer een collectieve aansluiting op een lokaal warmtenet en een individuele, elektrische oplossing (vooral geschikt voor woningen gebouwd na 2005).

Het aardgasvrij maken van Ridderkerk draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord staat dat landelijk 1,5 miljoen woningen (zo’n 20 procent van het totaal) in 2030 van het aardgas af moeten zijn. In 2050 moet Nederland voor 95 procent CO2-neutraal zijn.

Wethouder Marten Japenga komt zaterdag 7 november 2020 naar de studio van Radio Ridderkerk om in het radioprogramma Prettig weekend na het nieuws van 11 uur tekst en uitleg te geven.

Meer informatie over aardgasvrij wonen: www.ridderkerk.nl/warmtevisie-2021/.

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.Ridderkerk.nl/nieuwsbrief-aardgasvrij-Ridderkerk