Lokaal

Wat is nieuw bij het stemmen?

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra opties.

Vooral voor risicogroepen gaat een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van zeventig jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. Heeft u coronaklachten? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Hoe het allemaal precies zit, staat hieronder op een rijtje.

Per brief

Bent u zeventig jaar of ouder? Dan kunt u per brief stemmen. U heeft inmiddels een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck ontvangen. Met de stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen uw stem uit te brengen of per brief stemmen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop hiervoor, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen. Zorg dat uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post gaat. Of lever uw briefstem in bij het afgiftepunt in het gemeentehuis. Van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart is dat op werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Vervroegd stemmen

Maandag 15 en dinsdag 16 maart kan in een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot een risicogroep, mensen met onderliggende aandoeningen als chronische luchtweg-, long- of hartproblemen, ernstige nier- of leverziekten, diabetes of zeer ernstig overgewicht.

De locaties, toegankelijkheid en openingstijden van alle stembureaus staan op de website van de gemeente.

Gezondheidscheck

Nieuw is dat er een gezondheidscheck bij de stempas zit. Is op de dag dat u gaat stemmen het antwoord op één van de vragen van de check ‘ja’? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt via de achterkant van de stempas een andere kiezer machtigen uw stem uitbrengen.

Maatregelen

Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, zijn alle stemlokalen zo ingericht dat u anderhalve meter afstand kunt houden. Looprichtingen, handdesinfectie, het elk half uur schoonmaken van de stemhokjes en de plaatsing van kuchschermen moeten het proces zo veilig mogelijk laten verlopen.

Nieuwe stempas

Heeft u nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur een nieuwe aan bij de gemeente.

Mail hiervoor naar verkiezingen@ridderkerk.nl of bel (0180) 451 234. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Kijk dan op ridderkerk.nl. Hier is alle relevante verkiezingsinformatie overzichtelijk gebundeld. Ook de locaties, toegankelijkheid en ope- ningstijden van alle stembureaus zijn er te vinden. Vragen stellen over per brief stemmen kan ook via (0800) 1351.

Foto: Gemeente Ridderkerk