Lokaal

“Wat wij vragen zijn standplaatsen”

Bewoners van de woonlocatie aan de Westmolendijk vinden dat de gemeente te traag is met het creëren van meer standplaatsen in Ridderkerk. Er wordt al jaren gesproken over uitbreiding van het aantal plekken voor woonwagens, maar concreet zicht op nieuwe plekken is er niet. “Gemeente laat ons stikken” staat er nu op een spandoek bij de woonwagens.

De frustratie bij de woonwagenbewoners is groot. Voor de nieuwe generatie zijn er geen plekken beschikbaar. Dit speelt niet alleen in Ridderkerk, maar is een landelijk probleem. Jarenlang was het beleid om het aantal standplaatsen niet uit te breiden. Een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens bracht hier verandering in: “Woonwagenbewoners zijn een minderheidsgroep met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid verdient.”
In plaats van het “uitsterfbeleid” is hiermee het recht op een plek verwoord. In 2018 ging vanuit het Rijk een richtlijn naar alle gemeenten uit om te zorgen voor meer standplaatsen. In Ridderkerk resulteerde dit in 2021 in de vaststelling van beleidsregels voor de toewijzing van de huidige huurstandplaatsen. Dat zijn er acht aan de Westmolendijk en twee aan de Staalstraat.

Aanliggende gronden
Er lopen sindsdien gespreken met de bewoners van de woonwagens, maar tot meer standplaatsen heeft dit nog niet geleid. Bij de gemeente loopt een onderzoek naar de mogelijkheden. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar de aanliggende gronden. “Deze gronden zijn in gebruik. Om de standplaatsen te kunnen uitbreiden, zal er voor de huidige gebruikers van die gronden elders ruimte gevonden moeten worden. Dit is tot nu toe nog niet gelukt” reageert de gemeente.

Mocht dit wel lukken zal er budget bij de gemeenteraad moeten worden aangevraagd voor de herinrichting van het betreffende terrein naar standplaatsen en moet er een ruimtelijke procedure worden gevolgd om de locatie ook de juiste bestemming te geven. “Wat wij vragen zijn standplaatsen” heeft dus geen snel antwoord.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.