Lokaal

Watergangen Ridderkerk worden gebaggerd

Vanaf begin januari 2022 voert firma GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit in Ridderkerk. De werkzaamheden zijn voornamelijk in Drievliet in de omgeving Meerkoet en Zwaluw.

Het is niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. Dat heeft te maken met het werkgebied en met het feit dat de manier waarop het werk wordt uitgevoerd is afgestemd op het type watergang.

Weersinvloeden (vorst) en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk vertragen. Dat kan leiden tot verschuivingen in de planning. Helaas is niet te voorkomen dat men enige overlast ondervindt van deze werkzaamheden. De gemeente probeert de hinder tot een minimum te beperken.

Flora en fauna

Het baggerwerk is gepland vanaf januari tot het einde van maart. In deze periode ondervindt de flora en fauna de minste hinder van de werkzaamheden. Niet overal worden alle sloten en singels gebaggerd. Daardoor kunnen waterdieren zich daar schuilhouden en later terugkeren. Als het baggeren klaar is, kan de flora en fauna zich weer volop ontwikkelen. Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld één keer per zes tot tien jaar plaats. Ze zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Waterschap

Niet alle sloten en watergangen in Ridderkerk zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Ook het waterschap voert in de winterperiode baggerwerk uit. Het is dus mogelijk dat op meerdere plaatsen binnen Ridderkerk aannemers aan het werk gezien wordt.

Hebt u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met GKB Realisatie BV, bereikbaar tussen 7.00 en 17.00 uur via (0180) 642 929 en info@gkbgroep.nl.