Lokaal

Waterschap en gemeente Ridderkerk maken afspraken over rioolwater

Gemeente Ridderkerk en gemeente Albrandswaard zamelen afvalwater in van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Waterschap Hollandse Delta zuivert dit op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Ridderkerk, Zwijndrecht, Barendrecht en Hoogvliet.

Beide gemeenten en het waterschap ondertekenden op 21 december een afvalwaterakkoord. Met de ondertekening van de afvalwaterakkoorden maken gemeenten en waterschap afspraken over het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst waarbij bestuurders van het waterschap en de gemeenten in de ochtend bijgepraat werden over het gerenoveerde hoofdrioolgemaal in Poortugaal. Dit rioolgemaal verpompt rioolwater van Rhoon en Poortugaal naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoogvliet. Het gezuiverde water stroomt uiteindelijk in de Oude Maas.

Na de rondleiding in het rioolgemaal volgde de ondertekening van de twee afvalwaterakkoorden door de bestuurders. De ondertekenaars waren de heer Polder, wethouder van de gemeente Albrandswaard, de heer Meij, wethouder van de gemeente Ridderkerk, en mevrouw Geldhof, heemraad waterschap Hollandse Delta.

Joke Geldhof (waterschap Hollandse Delta): “Afvalwater kan niet zomaar geloosd worden in sloten, meren of rivieren. Met deze afvalwaterakkoorden zorgt het waterschap ervoor dat het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Ridderkerk en Albrandswaard de komende jaren op een goede wijze wordt gezuiverd.”

Wethouder Meij (gemeente Ridderkerk): “Het verwerken van afvalwater gebeurt bijna onzichtbaar, maar is van groot belang voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk dat we daarin blijven investeren.”

Met deze afvalwaterakkoorden kunnen beiden gemeenten en het waterschap de komende jaren de samenwerking verder vorm geven.