Lokaal

Waterschap Hollandse Delta neemt pand Alternate Ridderkerk over

Het waterschap Hollandse Delta koopt het pand aan de Handelsweg 110 (Alternate) in Ridderkerk. Het algemeen bestuur stemde tijdens de verenigde vergadering op woensdag 15 juli 2020 door een amendement van de heer Harry Wagemakers aan te nemen.

Al jaren kampt het waterschap met ruimtegebrek voor onderhoudsmaterialen. Vooral in het gebied IJsselmonde wordt onderhoudsmateriaal op diverse plekken opgeslagen, waardoor het bij onderhoud of calamiteiten niet altijd eenvoudig is om het materiaal tijdig ter plekke te hebben.

Met de aankoop van deze extra ruimte wil het waterschap het materiaal en materieel op een centrale plek opslaan waardoor het andere voorraadlocaties kan afstoten.