‘We kijken vooruit’: nieuw wijkprogramma voor Drievliet Het Zand

De overgrote meerderheid van de inwoners van wijk Drievliet Het Zand is tevreden tot zeer tevreden over haar wijk. Voorzieningen in de wijk waar men het meest tevreden over is, zijn het winkelcentrum (92%), recreatie in de Gorzen, de Crezéepolder en het Oosterpark (80%) en het openbaar vervoer (72%).

Dit staat onder andere in het nieuwe wijkprogramma voor Drievliet Het Zand met de pakkende titel ‘We kijken vooruit’. De wijk laat daarmee zien op de toekomst gericht te zijn. Bewoners, bedrijven en organisaties kennen hun buurt het beste. Daarom heeft een projectgroep met hen gesproken, een enquête gehouden en zijn er twee inwonersavonden georganiseerd. Het wijkprogramma is op die manier niet alleen een waardevol stuk voor maar juist ook door de wijk geworden. Het programma helpt om het goede te behouden en versterken, maar ook om sturing en richting te geven aan wat beter of anders kan. Zo is er in Drievliet Het Zand bijvoorbeeld behoefte aan meer speel- en sportvoorzieningen en is het beheer van groenstroken een aandachtspunt.

Aan de slag

De wensen, behoeften en ideeën zijn concreet vertaald naar acties. Bewoners, organisaties in de wijk en de gemeente gaan daar de ko mende vijf jaar aan werken. Het in kaart brengen van openbare buitensportlocaties en speelplekken is zo’n actie.

Veel partners hebben samengewerkt aan het wijkprogramma: een afvaardiging uit het wijkoverleg, medewerkers van Facet, Woonvisie, politie en de gemeente Ridderkerk. Dinsdagavond 5 maart werd het in ’t Ronde Sant aan zo’n tachtig bewoners gepresenteerd. Na de presentatie konden zij erover napraten met een aantal wethouders en de projectgroep.

Driehoek Het Zand, een gebied dat nu nog in ontwikkeling is.

Voorafgaand aan deze avond kregen leden van het college een rondleiding door Drievliet Het Zand. Ze gingen onder andere langs bij het Oosterpark, de Erasmuslaan en Driehoek Het Zand, een gebied dat nu nog in ontwikkeling is. Op die manier kregen zij van die locaties een goed beeld.

Inzien wijkprogramma

Het concept wijkprogramma van Drievliet Het Zand ligt tot en met 31 maart 2019 ter inzage bij het Service Centrum in het gemeentehuis. U kunt het ook lezen via onze website. Tot die datum kunt u reageren. Uw brief stuurt u naar: Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk, onder vermelding van ‘Wijkprogramma Drievliet Het Zand. In het voorjaar neemt de raad een besluit over het wijkprogramma.

Meer weten? www.ridderkerk.nl/wijken of neem contact op met wijkregisseur José Gerritse: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl.

Bron: Gemeente Ridderkerk