Lokaal

Weer prima rapport voor Ridderkerk

De ‘rapportcijfers’ die inwoners van Ridderkerk vorig jaar aan het gemeentebestuur gaven zijn bekend. De cijfers over 2022 liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde in gemeenten van vergelijkbare grootte.

Het is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’, een benchmarkonderzoek naar de waardering van de inwoners voor hun gemeente. Ridderkerk doet hier al sinds 2006 aan mee.

Gemeentehuis

Een mooi cijfer (8,1) gaven inwoners aan hun bezoek in het gemeentehuis aan het Koningsplein. Voor dit onderdeel van het onderzoek werd bezoekers in de hal van het gemeentehuis naar hun mening gevraagd.

“We zijn blij dat inwoners heel tevreden zijn over de dienstverlening aan de balies. Dat is een groot compliment aan alle baliemedewerkers”, reageert het college. “We blijven ons ook komend jaar inzetten om inwoners zo goed mogelijk te helpen, op alle terreinen.”

Bekijk de infographic klanttevredenheidsonderzoek balies najaar 2022 of lees de samenvatting.

Gemiddelde

De inwoners waarderen alle inspanningen van gemeente Ridderkerk voor haar inwoners met het gemiddelde rapportcijfer van 6,5. Deze waardering wordt gemeten op verschillende aspecten: woon- en leefomgeving inclusief veiligheid (6,8), samenwerking inwoner-gemeente (5,8), gemeentelijke dienstverlening (6,7) en welzijn en zorg (6,5).

De gemeente doet jaarlijks mee aan de najaarsmeting van dit onderzoek. De gemeente gebruikt de uitkomsten om beter besluiten te kunnen nemen voor Ridderkerk. Ook andere gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Zo kan Ridderkerk de resultaten vergelijken met andere gemeenten.

Bekijk de infographic burgerpeiling najaar 2022 of lees de samenvatting.

Foto: Gemeente Ridderkerk