Lokaal

Weesfietsen naar Bolwerk in Bolnes

In de afgelopen weken zijn in de Spuistraat en de Rijnsingel talloze ‘weesfietsen’ opgehaald en naar het Bolwerk gebracht.Deze fietsen stonden al maandenlang ongebruikt in de fietsenrekkenen tegen de gevels van de Spuistraat- en Rijnsingelflats. Ook in de inpandige fietsenstalling van de Rijnsingel stonden er tientallen. 

Het was de surveillanten van de Buurtpreventie Bolnes al vaak opgevallen, fietsen die staan te verkommeren in rekken en tegen gevels. Vaak met lekke banden, ontbrekende zadels en roestig uiterlijk. Maar ook puike kinderfietsjes en goed ogende elektrische fietsen. De handhavers mochten ze, volgens de regels die daarvoor wettelijk gelden, niet weghalen. Intussen zorgden de fietsen wel voor een verpauperend beeld van de wijk. Bovendien vulden ze de fietsenrekken, terwijl bezoekers en zorgverleners van de flatbewoners vaak geen plek meer konden vinden voor hun rijwiel. 

Waarschuwingen

Wooncompas heeft alles in het werk gesteld om de eigenaren van de fietsen op te sporen. Er werden oproepen gehangen in de hal van de betreffende flats. Ook werden briefjes aan de fietsen bevestigd met het verzoek deze weg te halen. Als laatste poging werd uiteindelijk een kaartje aan de fiets gehangen met de mededeling dat de fiets zou worden verwijderd als de eigenaar geen actie ondernam. Dit laatste is in de afgelopen weken gebeurd. Al die waarschuwingen bleken aan dovenmansoren gericht. De fietsen staan voorlopig gestald bij het Bolwerk aan de De la Reijstraat, hoek Van Riebeekstraat. Wie alsnog zijn rijwiel terug wil kan daarvoor contact opnemen met de wijkbeheerder van Wooncompas voor Bolnes, telefoon 0180 49 48 06 , of met Toon Huizer van Buurtpreventie Bolnes, telefoon 06 51 56 44 46. Fietsen die ook na deze oproep niet worden opgehaald, worden, indien mogelijk, opgeknapt en via de Fietsenbank toegewezen aan mensen die het zich financieel niet kunnen veroorloven een fiets voor zichzelf of hun kinderen te kopen.