Wegafsluiting Benedenrijweg

De Benedenrijweg wordt vanaf maandag 3 mei 2021 voor vijf weken afgesloten ter hoogte van de aansluiting van de Dr. Kuyperstraat. Er wordt dan aan het riool gewerkt.

Tijdelijke inrit vanaf het Koningsplein

Voor verkeer richting de Blaak en het zuidelijk deel van de Benedenrijweg komt een tijdelijke inrit vanaf het Koningsplein (éénrichtingsverkeer). Verkeer vanuit de Blaak en het zuidelijk deel van de Benedenrijweg houdt de huidige route naar de St. Jorisstraat. Het verkeer rijdt hier dus in een lus voor éénrichtingsverkeer.

Voor verkeer van en naar het noordelijk deel van de Benedenrijweg blijft de route Poesiasstraat – Dr. Kuyperstraat beschikbaar. De omleidingen worden aangegeven met borden.


De gemeente heeft al in 2017 een aangepast ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Benedenrijweg. Tijdens een informatieavond is dit ontwerp besproken met bewoners. Er zijn toen enkele opmerkingen geplaatst over het instellen van het eenrichtingsverkeer. Hierna zijn de voorbereidingen voor de uitvoering om verschillende redenen uitgesteld. Een van de oorzaken was de matige kwaliteit en de grootte van het aanwezige riool. Forse regenbuien hebben regelmatig voor wateroverlast gezorgd. Dit heeft geleid tot een nieuw rioolontwerp. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Ridderkerk het hoofdriool en de huisaansluitingen op het hoofdriool in de Benedenrijweg hersteld. Ook is gestart met het vergroten van het riool in de dr. Kuyperstraat en de Klaas Katerstraat.

Het resultaat

Bij de uitwerking van het ontwerp zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan. De Benedenrijweg wordt eenrichtingsverkeer vanaf de Poesiatstraat richting dr. Kuyperstraat. Het laatste stukje van de Klaas Katerstraat bij Benedenrijweg wordt ingericht als fietspad. De rijbaan krijgt dezelfde gemêleerde rood/bruine bestrating als de Poesiatstraat. Op een aantal kruispunten zoals de aansluitingen van de fietspaden op de Benedenrijweg is afwijkende grijze bestrating aangebracht. Deze kruispunten hebben de uitstraling van een drempel (plateau) maar worden volkomen vlak uitgevoerd. De parkeervakken krijgen zwarte stenen. De trottoirs krijgen grijze tegels, op de plek van de inritten uitgevoerd met dikke tegels of betonstenen. 

Afbeelding overzicht: Gemeente Ridderkerk