Lokaal

Wegwijs voor vluchtelingen

Het PPVR (Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk) helpt Ridderkerkse statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij hun integratie in onze samenleving. Dit Ridderkerkse burgerplatform wil dat statushouders zich thuis voelen in ons mooie dorp en met hun mogelijkheden en talenten een waardevolle bijdrage leveren aan de Ridderkerkse samenleving

Op zaterdag 23 november organiseerde het platform in De Loods zijn derde bijeenkomst met en voor vluchtelingen. In deze bijeenkomst stond het thema ‘Werk’ centraal. 

Tweeënzestig statushouders (waarvan velen met hun kinderen) zorgden, samen met achttien vrijwilligers, voor een levendige ontmoeting waarin veel onderlinge contacten ontstonden en goede en minder goede voorbeelden van integratie en participatie op een ongedwongen wijze werden gedeeld. De communicatie werd, voor zover nodig, ondersteund door Arabische, Farsi en Tigrinya tolken. 

Ahmed Harika, oud-politicus en ambtenaar in Rotterdam, die op velerlei wijzen betrokken is bij de integratie van asielzoekers, nam de zaal mee in het grote belang van arbeidsparticipatie. Vanuit zijn eigen ervaring wees hij op de goede mogelijkheden tot zelfontplooiing die Nederland biedt. Hij benadrukte de grote voordelen op sociaal vlak van het hebben van een baan, waarbij natuurlijk ook de financiële voordelen niet onbenoemd bleven.  

Ondernemer Zizi el Abtah, die met haar bedrijf De Stip mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk, wist op de haar kenmerkende wijze, de aanwezigen te enthousiasmeren. Allen werden actief in haar presentatie betrokken en uitgedaagd het beste van zichzelf te laten zien.   

Beide inleiders benadrukten het belang van de betrokkenheid van vrijwilligers die als buddy of  maatje naast de statushouders staan en hen helpen wegwijs te worden in onze samenleving. Tijdens de afsluitende maaltijd met Syrisiche en Eritrese gerechten, werd nog volop genetwerkt en doorgepraat. 

Als u zich, als Ridderkerker, aangesproken voelt en buddy of maatje wilt worden voor een statushouder, meldt u zich dan bij de Werkgroep Vluchtelingen (werkgroepvluchtelingen@outlook.com) of ’t Gilde (spg.ridderkerk@gmail.com).