Lokaal

Wel of geen hoogbouw bij ‘t Ronde Sant

Donderdag 6 juni 2024 vond er een extra commissievergadering plaats in het gemeentehuis van Ridderkerk over de nieuwbouw van ’t Ronde Sant. Het plan dat nu voorligt, voorziet in een nieuw gebouw voor ’t Ronde Sant en daarnaast een woontoren met zes woonlagen. Met name de woontoren staat ter discussie.

Tijdens de vergadering waren er zes insprekers. Zij vertegenwoordigden Aafje, WoonCompas, de bewoners van ’t Ronde Sant, de bewoners van de Stevinstraat en Palladio. Opvallend was dat er geen vertegenwoordiging was van Binnenrijk (de driehoek).

Ronde Sant

Alle insprekers waren het erover eens dat er nieuwbouw moet komen voor ’t Ronde Sant. Het huidige gebouw is zwaar verouderd. De huiskamers zijn klein, men heeft geen eigen toilet of badkamer, en in sommige gevallen worden ook de slaapkamers gedeeld. Met nieuwbouw krijgt niet alleen iedereen zijn eigen voorzieningen, maar worden ook de apparatuur en zorgomstandigheden flink verbeterd. Het nieuwe Ronde Sant zou plaats bieden aan 120 mensen met zware dementie.

Hoogbouw

Wat wel veel discussie opleverde, is de geplande hoogbouw naast ’t Ronde Sant. Dit pand zou in eerste instantie tien verdiepingen krijgen, maar dit is, na inspraak van omwonenden, teruggebracht naar zeven verdiepingen met zes woonlagen. Om toch aan de zestig woningen te komen, is de hoogbouw hierdoor breder geworden. De bewoners van Palladio vinden dat er al genoeg hoogbouw in ’t Zand is en vrezen voor de afstand en hun uitzicht. Daarbij zien de bewoners van de Stevinstraat graag de parkeerplaats (terug) naar de voorkant verplaatst. Daartegenover staan Aafje en WoonCompas. Beide organisaties geven aan dat het hele bouwplan zonder de zestig woningen niet rendabel is en dus niet gebouwd kan worden. In de woningen zouden, zoals het zich nu laat aanzien, zestig (hulpbehoevende) ouderen gehuisvest worden.


Beslissing 13 juni

Na de insprekers was het de beurt aan de raad om vragen te stellen. Deze (technisch inhoudelijke) vragen gingen met name over de financiële onderbouwing, de hoogte van het pand en sociale huur. In de gemeenteraadsvergadering van 13 juni aanstaande wordt er over het plan gedebatteerd en wordt een definitief besluit genomen.