Welkom voor nieuwe Nederlanders in Ridderkerk

Onlangs kreeg weer een aantal Ridderkerkers het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een naturalisatieceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De coronacrisis zorgde ervoor dat deze bijeenkomsten enige tijd niet werden gehouden. Om voldoende afstand te kunnen houden werd het aantal aanwezigen in de trouwzaal zo klein mogelijk gehouden.

Ceremonie

De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De gemeente organiseert deze ceremonie. Ze vinden enkele malen per jaar plaats in het gemeentehuis. Het is een plechtige bijeenkomst, want de nieuwe Nederlanders leggen tegenover burgemeester Anny Attema de ‘verklaring van verbondenheid’ af, door het zweren van de eed of het uitspreken van de belofte.

Verbondenheid

In een korte toespraak tijdens de naturalisatieceremonie gaat burgemeester Attema in op de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Door hun naturalisatie laten de ‘nieuwe Nederlanders’ zien dat zij verbonden zijn met de Nederlandse maatschappij, en de rechten en plichten die daar bij horen.

De ceremonie wordt afgeslo- ten met de uitreiking van een document waarop staat dat de betrokkene het Nederlanderschap heeft verkregen. Ook zijn er bloemen voor alle nieuwe Nederlanders.

Foto: Gemeente Ridderkerk