Lokaal

Werk aan de winkel in Ridderkerk

Getallen zeggen de één veel, de ander niets. Het hangt ervan af of je, al dan niet, iets met getallen hebt. De getallen 660, 1400, 1995, enzovoort zeggen op zichzelf niets, totdat je aan die getallen feiten verbindt. De genoemde getallen zeggen namelijk iets over Ridderkerkers die moeite hebben om rond te komen. Ook zeggen die getallen iets over burgers die daar dagelijks de gevolgen van ondervinden.

De genoemde getallen gaan dus over mensen. In deze groep alleen al leven in Ridderkerk  3500 mensen op of onder het minimumniveau al dan niet door schulden en dat zijn 2060 huishoudens waar 1800 kinderen deel van uitmaken (cijfers 2018).

Dit zijn de mensen die duidelijk niet de luxe van voldoende inkomen kennen, hoewel zij dit graag zouden willen. Helaas hebben deze medebewoners niet alleen te maken met een minimaal inkomen maar ook in veel gevallen met schulden. En de vooruitzichten voor het jaar 2019 laten niet echt verbetering zien. De kosten van energie, ziektekostenverzekeringen en huren stijgen niet alleen, maar ook de BTW verhoging van 6% naar 9% op voeding en eerste levensbehoeften heeft een behoorlijke invloed op kosten van levensonderhoud.

De Belastingdienst compenseert die verhoging door een gedeeltelijk lagere inkomstenbelasting, maar die geldt niet voor mensen in de bijstand en overige minima. Verwacht mag dan ook worden dat er een toename zal plaatsvinden van mensen met schulden en niet alleen voor deze mensen maar ook voor hen die een inkomen hebben net boven het minimum inkomen.

En daarom is SchuldHulpMaatje Ridderkerk op zoek naar nieuwe maatjes die deze mensen kunnen gaan begeleiden bij de oplossing van hun schuldenprobleem.

SchuldHulpMaatje Ridderkerk is thans met 30 maatjes bezig met de ondersteuning van 130 hulpvragers en bij toename van het aantal hulpvragers kunnen zij best wat extra maatjes gebruiken.

Voor nadere informatie over SchuldHulpMaatje Ridderkerk kunt u terecht op de website.