Werkzaamheden Pruimendijk

De gemeente Ridderkerk gaat onderhoud verrichten aan de Pruimendijk, het gedeelte vanaf de onderdoorgang A16.

De gemeente gaat onderhoud verrichten aan Pruimendijk, vanaf de onderdoorgang A16 tot aan de kruising van het Zuidpad en de Pruimendijk. Men is bezig met de voorbereidingen. De rijbaan en het fietspad worden (opnieuw) geasfalteerd en er worden enkele verkeersmaatregelen genomen. De Pruimendijk wordt ingericht als fietsstraat, als onderdeel van de F15 snelfietsroute. Op dit moment worden de werkzaamheden voorbereid en aanbesteed.


Vooropnames

Van 15 t/m 23 september 2021 worden er vooropnames gemaakt vanaf de Tarwestraat t/m huisnr 112. Deze vooropnames hebben te maken met werkzaamheden als frezen en asfalteren.

De werkzaamheden beginnen eind september. Alle omwonenden worden nog geinformeerd over de planning.