Werkzaamheden Rembrandtweg gaan verder

De sloop van de panden aan de Rembrandtweg heeft even stilgelegen, omdat er vleermuizen waren. De ecoloog heeft maatregelen opgelegd. Sinds maandag 1 april is de sloop hervat.

Voor de veiligheid worden enkele straten in de buurt afgesloten. Eventuele omleidingsroutes zijn met bebording aangegeven.

De afsluiting is als volgt:

  • Van 1 t/m 12 april is de Rembrandtweg deels afgesloten.
  • Van 15 t/m 19 aprilis de Jan Steenstraat (tussen Rembrandtweg en Bakkerij Voordijk) afgesloten.
  • Van 15 april t/m 7 juni zijn de Rembrandweg en de Paulus Potterstraat geheel afgesloten.