Lokaal

Werkzaamheden Verbindingsweg lopen vijf weken uit

De werkzaamheden aan de Verbindingsweg verlopen voorspoedig, maar hebben toch enige vertraging opgelopen. In juli werd duidelijk dat er een kabel in de weg lag tussen de Voorweg en het viaduct naar Ridderkerk.

Deze lag niet diep genoeg onder de grond, waardoor graven op deze locatie niet was toegestaan. Helaas kon de kabel niet meteen worden verlegd. Door deze ‘kink in de kabel’ wordt de planning niet meer gehaald en lopen we uit. Vorige week is de kabel verlegd en kon aannemer BAM Infra op deze locatie weer verder. Helaas betekent deze vertraging dat fietsers een langere periode de omleidingsroute over de Krommeweg moeten volgen. Naar verwachting kan het nieuwe fietspad langs de Verbindingsweg in de week voor de kerstvakantie worden opengesteld.

Wat gaat er in de komende twee weken gebeuren?

Nu de kabel is verlegd, is begonnen met de inrichting van het fietspad aan de zuidzijde tussen de Voorweg en het viaduct naar Ridderkerk. Eind oktober is de aannemer daar naar verwachting mee klaar. Op maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober worden de eerste lagen asfalt op het fietspad en de nieuwe aansluiting op de Selderijweg aangebracht. Wanneer het fietspad tussen de Voorweg en het viaduct naar Ridderkerk klaar is, kan het auto- en vrachtverkeer hier (tijdelijk) overheen rijden.

31 oktober verschuiving rijbanen

Op donderdagavond 31 oktober vanaf 20:00 uur verschuift BAM Infra de ligging van de rijbanen. Om auto- en vrachtverkeer aan twee zijden langs de werkzaamheden mogelijk te houden, is er op sommige plaatsen een tijdelijke verkeersvoorziening aangebracht. De overgang naar de nieuwe verkeerssituatie gebeurt deze avond onder begeleiding van verkeersregelaars. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden, maar de Verbindingsweg blijft in twee richtingen open.

Vanaf 1 november werkt de aannemer in het midden van de Verbindingsweg (fase 4, oostzijde) en rijdt het verkeer in twee richtingen langs de werkzaamheden. Er zijn in november werkzaamheden bij de Oostzijde van de Verbindingsweg en nabij de inrit van Van der Valk Ridderkerk.