Lokaal

Wethouder en kinderen starten aanleg van het Schaepmanbos

Aan de Poesiatstraat ter hoogte van huisnummer 17 is op woensdag 15 november 2023 gestart met de aanleg van een Tiny Forest. Kinderen van de groepen 5 en 6 van de Dr. Schaepmanschool waren hierbij aanwezig.

Net toen de zon door de wolken heen brak kwamen de kinderen aangelopen. Zij verzamelden zich allemaal rond het nog afgedekte naambord. Na een korte introductie nam wethouder Peter Meij het woord. In een persoonlijk verhaal vertelde hij de kinderen waarom bomen zo belangrijk zijn en hoe leuk het is om je eigen buitenleerplaats te hebben. Hierna kreeg Peter Schraders vanuit de school het woord. Hij benadrukte dat de school blij was dat het Tiny Forest gerealiseerd wordt. Onder toeziend oog van ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden was het de beurt aan een aantal leerlingen om, samen met wethouder Meij, het doek voor het bord vandaan te halen en de naam van het bos te onthullen. Het kreeg de toepasselijke naam ‘Het Schaepmanbos’. Tot slot van alle officiële plichtplegingen werd door de wethouder en de kinderen de eerste boom geplant.


Daarna mochten alle kinderen het ompaalde terrein betreden. Allebei de klassen kregen hun eerste buitenles over bomen en hoe je ze moet planten. Tot slot mochten de kinderen ook actief aan de gang. De schoppen en bomen stonden al klaar en alle kinderen mochten een boom planten. 


Drie jaar geleden heeft de gemeente aan alle basisscholen gevraagd of zij behoefte hadden aan een Tiny Forest in de buurt. De Dr. Schaepmanschool was een van de eerste scholen die hier positief op reageerde. Dat het nog zolang duurde voordat het Tiny Forest er kwam had mede te maken met het zoeken naar een goede locatie in de buurt van de school. Dit lukte niet zo snel. Maar door de vasthoudendheid van één van de ouders en de school zelf is het er nu toch van gekomen.

Het Schaepmanbos is het derde minibos in de gemeente Ridderkerk. Het eerste bos werd aangelegd bij basisschool de Botter in Drievliet, het tweede bij de buitenschoolse opvang de Buitenbol in Bolnes. Een Tiny Forest is ongeveer zo groot als een tennisbaan.

Tekst en Foto’s: Wendy Harreman