Lokaal

Wijkoverleg Ridderkerk Oost: nieuw emailadres voor bewoners

Wijkoverleg Ridderkerk Oost heeft een nieuw e-mailadres en verwelkomt Esmeralda, die het Wijk Idee Team komt versterken.

Het kernteam fungeert als belangrijke schakel tussen de gemeente en de leden van het wijkoverleg. Het doel is om goed op de hoogte te zijn van actuele zaken en deze informatie te delen. Nu is er ook een direct aanspreekpunt voor specifieke onderwerpen. Heeft men bijvoorbeeld vragen over stoepstenen of verkeerd geparkeerde auto’s, dan kan contact worden opgenomen met Allegonda. Zij kan verder helpen of doorverwijzen naar de wijkregisseur of een andere ambtenaar. Het Wijk Idee Team is ook een onderdeel van dit kernteam. Het door de gemeente vrijgestelde budget is immers van en voor de wijk, wat ook het motto is. Goed nieuws is dat Esmeralda het Wijk Idee Team komt versterken.

Het kernteam is vanaf nu bereikbaar via het nieuwe e-mailadres wijkoverlegridderkerkoost@gmail.com. Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief kan ook via dit adres. Dit adres wordt ook gebruikt om iedereen op de hoogte te houden van aankomende wijkoverleggen. Wil men goed geïnformeerd blijven en precies weten wanneer de wijkoverleggen plaatsvinden, of iets delen met de werkgroepen Wavo, groen/verkeer, gebiedsvisie, of over andere zaken, dan kan een e-mail worden gestuurd naar wijkoverlegridderkerkoost@gmail.com.

Blijf de e-mail in de gaten houden, want binnenkort starten de wijkoverleggen weer. Aanvragen voor het Wijk Idee Team kunnen nog steeds worden gestuurd naar witridderkerkoost@gmail.com, aangezien het Wijk Idee Team een eigen mailbox behoudt.