Wijkoverleg start onderzoek woonwensen Slikkerveer

Het wijkoverleg van de wijk Slikkerveer vindt het belangrijk dat het woningaanbod in de wijk aansluit bij de vraag. Daarom is er een enquête opgesteld.

Een passend woningaanbod kan gaan over de vraag van de huidige wijkbewoners, maar ook om de vraag van mensen die graag in Slikkerveer willen gaan wonen.

Enquête

Om de woonwensen voor Slikkerveer in beeld te krijgen, heeft het wijkoverleg een online enquête opgesteld. De resultaten ervan zal het wijkoverleg gebruiken bij het opstellen van het nieuwe wijkprogramma voor de wijk Slikkerveer.

Iedereen die binding heeft met Slikkerveer, kan de enquête invullen. Deze is te vinden via www.ridderkerk.nl/woonwensen-slikkerveer.