Wijzigingen afvalinzameling Ridderkerk door sneeuw en gladheid

Afgelopen week verliep de afvalinzameling in Ridderkerk volgens aangepaste planning vanwege de weersomstandigheden.

Inzameling papier en karton

Vanaf maandag 15 februari 2021 wordt weer gestart met de inzameling van de minicontainers papier en karton (blauw deksel) weer op.

De reguliere routes worden dan gereden door NV BAR Afvalbeheer en de gemiste inzameling van papier en karton van 8 februari tot en met 12 februari wordt ingehaald.

Kijk in uw afvalkalender wanneer zij bij u langs komen. Ook de inzamelroutes minicontainers papier en karton van 8 februari tot en met 12 februari (de inhaalroutes), staan inmiddels in de afvalkalender

Hoewel de wegen steeds beter begaanbaar zijn, bepaalt de chauffeur of het veilig is om een straat in te rijden.

Inzameling GFT(E) en etensresten

Tot en met zondag 21 februari wordt er geen GFT(E) ingezameld. Dit geldt zowel voor de minicontainers GFT (groen deksel) als de GFT-cocons. Er blijft de komende week nog kans op (nacht)vorst. De kans dat GFT(E) daardoor in de mini’s vastgevroren blijft zitten is aanwezig. Hierdoor kan de mini slecht geleegd worden.

Inzameling PMD+restafval 

Het legen van de minicontainers en ondergrondse containers PMD+restafval verloopt weer zo goed als normaal. NV BAR Afvalbeheer rijdt deze weer volgens het normale inzamelschema, kijk hiervoor in de afvalkalender.

Hoewel de wegen steeds beter begaanbaar zijn, bepaalt de chauffeur of het veilig is om een straat in te rijden. Om er zeker van te zijn dat uw minicontainer geleegd wordt, wordt aangeraden de minicontainers zoveel mogelijk aan de doorgaande weg te zetten. Houd er rekening mee dat u uw minicontainer op tijd aan de straat zet, het kan zijn dat zij eerder op de locatie zijn dan u gewend bent. Zet uw minicontainer voor 7.30 uur aan de straat.

Inhaalroute PMD+restafval

De gemiste routes PMD+restafval van maandag 8 februari 2021 worden zaterdag 13 februari a.s. ingehaald. Dit betreft routes in de wijk Drievliet in Ridderkerk.

Zet uw minicontainer voor 7.30 uur aan de straat. Hoewel de wegen steeds beter begaanbaar zijn, bepaalt de chauffeur of het veilig is om een straat in te rijden.

Meer informatie op website NV BAR Afvalbeheer