Eerder was er al enige commotie over de verkiezingsborden, die beklad werden en waar niet alle juiste posters op waren aangebracht door de gemeente Ridderkerk. Vandaag werd er een poster ontdekt van de SP die bestempeld kan worden als wildplakken.

Op de verkiezingsborden ontbreekt de poster van de SP, maar nu werd er toch eentje in Ridderkerk gespot nabij het Tamoil benzinestation aan de Sportlaan.

Volgens artikel 2.42 van de Ridderkerkse APV (Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020) is dit niet toegestaan.

Artikel 2.42 lid 2 luidt hierin als volgt:
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen.