Wim Chrispijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Wim Chrispijn ontving zaterdag 2 juli 2022 een koninklijke onderscheiding. De Ridderkerker werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor handbalvereniging SV Atomium ’61. 

Burgemeester Anny Attema reikte de onderscheiding uit in Rotterdam, waar SV Atomium ’61 haar 60-jarig jubileum vierde. 

Wim Chrispijn is een van de oprichters van de SV Atomium ’61. In de inmiddels ruim zestig jaar dat de vereniging bestaat, heeft hij altijd een prominente rol gespeeld. Hij maakte er zijn levenstaak van om van SV Atomium ‘61 een succesvolle en sociale vereniging te maken.  

Hij was onder andere voorzitter, penningmeester, voorzitter van de technische commissie, scheidsrechter, tijdwaarnemer, jeugdtrainer, inkoper kantine, kantineadministrateur, initiator van diverse verbouwingen in de kantine, medebedenker en schrijver van diverse beleidsplannen, organisator van toernooien en buitenlandse reizen, klusjesman en redactielid van het clubblad ‘De Flits’.

Niet alleen bij SV Atomium ’61, maar ook op nationaal en internationaal niveau heeft hij diverse functies gehad. Zo zat hij in de Raad van Toezicht van Rotterdam Sportsupport en was hij actief binnen de Nederlandse Culturele Sportbond. Daarnaast floot Wim Chrispijn in zijn begin jaren internationale wedstrijden en zat namens de Nederlandse Culturele Sportbond in de handbalwerkgroep van het CSIT, een internationaal overkoepelend orgaan voor sportbonden die het sociaaldemocratische gedachtegoed nastreven.

Burgemeester Anny Attema was onder de indruk van de inzet van Wim Chrispijn. “We kunnen gerust zeggen dat het handbal in Nederland, maar in het bijzonder SV Atomium ’61, zonder u niet was geweest wat het nu is. U heeft het verdiend om vandaag in het zonnetje gezet te worden.”

Wim Chrispijn kreeg zijn onderscheiding zaterdag opgespeld door burgemeester Attema.