Winkeliersvereniging Dillenburgplein gesommeerd om eigen verkeersborden te verwijderen

In maart 2020 is er, voor een proefperiode van 1 jaar, een blauwe parkeerzone ingesteld op het Dillenburgplein in Ridderkerk Slikkerveer. Dit op verzoek van de winkeliers. Zij hebben aangegeven dat de parkeerdruk op het plein hoog is en dat lang parkeerders hiervan de oorzaak zijn. Resultaten evaluatie: winkeliers tevreden, bewoners ontevreden, bezoekers geen voorkeur.

Naar verwachting heeft de coronacrisis effecten gehad op de uitkomsten van de evaluatie. Om deze redenen is besloten de proef blauwe parkeerzone Dillenburgplein te verlengen tot 2022.

De aan de buitenkant van het plein geplaatste borden maken niet duidelijk waar wel of niet met de parkeerschijf geparkeerd moet worden. Na de terecht teleurstellende reacties van bezoekers van het plein die een bekeuring hadden ontvangen heeft de winkeliersvereniging in augustus 2021 nu op eigen initiatief verkeersborden opgehangen: “Lekker duidelijk! Zullen we maar zeggen. U bent nu gewaarschuwd.”

Er is door gemeente Ridderkerk geen nadrukkelijke toestemming verleend voor het plaatsen van de verkeersborden door de winkeliersvereniging.

Een deel van de borden is bevestigd aan objecten die in eigendom en beheer van de gemeente Ridderkerk zijn. De winkeliersvereniging moet deze borden verwijderen. Hiervoor krijgen zij twee weken de tijd.

Een ander deel van de borden is bevestigd aan de overkapping. Deze overkapping is niet in eigendom en beheer van de gemeente Ridderkerk. De winkeliersvereniging wordt gevraagd om deze borden vrijwillig te verwijderen.