Woonbehoefte in beeld

Tot en met 7 april kunnen alle Ridderkerkers reageren op het concept voor de Woonvisie van de gemeente Ridderkerk voor de jaren 2021-2026. Volgens wethouder Marco Oosterwijk (volkshuisvesting) hebben al veel inwoners voor input gezorgd door deelname aan bewonersbijeenkomsten. Daarnaast vonden er gesprekken plaats met jongeren, mantelzorgers en professionele partijen, waaronder verhuurders, makelaars en zorgorganisaties.

“We hebben nu een goed beeld van de woonbehoefte en hoe we daar de komende jaren in kunnen voorzien. Met het concept hebben we de lijnen hiervoor nu uitgezet. Dat betekent zeker niet dat alles nu al vast staat. Er kunnen verschuivingen plaatsvinden als dat blijkt uit de reacties van inwoners en gemeenteraad” zegt de wethouder.
De Woonvisie is ook het fundament van de gemeente in het streven om voor 2030 te voorzien in een groei van minimaal 900 woningen. Dit aantal vloeit mede voort uit regionale afspraken. Dat de Woonvisie nu loopt tot 2026 is volgens de wethouder een keuze om tussentijds te kunnen bijsturen: “Niets is zo veranderlijk als de woningmarkt. Een visie voor een periode van tien jaar kan snel achterhaald zijn. Daarom hebben we besloten om elke vijf jaar een nieuwe visie op te stellen.”

Diversiteit
Met de nieuwe Woonvisie wordt nadrukkelijk ingezet op het creëren van meer diversiteit in het woningaanbod. Oosterwijk onderschrijft dat dit de doorstroming zal bevorderen en meer kansen biedt voor specifieke doelgroepen. Gedacht wordt daarbij aan kleinere (betaalbare) woningen voor starters, zorgwoningen en een tussenvoorziening voor situaties waarbij de nood echt hoog is.

Ondanks de lange wachtlijsten wordt er niet rigoureus ingezet op bouw van sociale huurwoningen. Wel wordt bij een hoger bouwvolume dan 900 woningen ingezet op het realiseren van 33% extra sociale woningbouw. “We gaan flink aan de slag, maar gaan echter niet bouwen als een kip zonder kop. Door de woningen jaarlijks goed te spreiden slagen de kansen op de woningmarkt voor meer woningzoekenden. Bovendien is er ook nog steeds een grote vraag naar koopwoningen” stelt de wethouder.

De concept-Woonvisie stuurt met de geplande minimale 900 woningen aan op 30% woningen met een sociale huur, 10% met een middenhuur, 40% koopwoningen onder de 250.000 euro, 5% tussen de 250.000 en 350.000 euro en 15% boven de 350.000 euro. Oosterwijk vindt dat je daarbij realistisch naar de markt moet kijken: “Het is een illusie dat je nu voor tweeënhalve ton een mooie rijtjeswoning plus forse tuin kan kopen. We zullen naar nieuwe woonconcepten moeten kijken om koopwoningen voor een bredere groep bereikbaar te maken.”

De wethouder wil veel partijen betrekken bij de woningbouwplannen. Hij denkt daarbij onder meer aan een woonzorgtafel. “Door de vergrijzing zijn er ook meer zorgwoningen nodig. Daar zijn we nu een woonzorgvisie voor aan het opstellen. Dat is een slag die we naast deze visie nog moeten maken” onderstreept hij.
Oosterwijk zegt benieuwd te zijn naar de reacties op het conceptplan: “Iedereen heeft een mening over wonen. We zullen met onze Woonvisie ook zeker niet aan ieders wensen voldoen. Iedereen verdient een geschikte woning. Dat zal in de praktijk niet altijd kunnen, maar we gaan er wel voor!”

Op zaterdag 27 maart geeft wethouder Oosterwijk bij Radio Ridderkerk een toelichting op de Woonvisie. Rond 11.20 uur is hij in het programma “Prettig Weekend”. Op 30 maart praat de commissie Samen Wonen over de Woonvisie.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.
Foto: Jos Wesdijk