Lokaal

Wooncompas en onderhoudsbedrijven tekenen voor samenwerking

Vier handtekeningen en een symbolische handdruk. Daarmee bevestigden Wooncompas en vastgoedonderhoudsbedrijven Elk Zwijndrecht B.V., De Goede Vastgoedonderhoud B.V. en Van Kooten Schilders B.V. hun afspraken voor een langdurige en resultaatgerichte samenwerking. Met die samenwerking verwachten de partners de steeds ingewikkeldere vastgoedonderhoudsopgave in goede banen te leiden.

Aan het tekenmoment is een intensieve periode van selectie en voorbereiding voorafgegaan, waarbij uiteindelijk deze drie partijen overall de beste inschrijving hebben gedaan. Onderdeel van die procedure was het onder andere het voldoen aan de eisen van het VGO-keur, waarmee vastgoedonderhoudsbedrijven aantonen dat ze op resultaatgerichte wijze onderhouds- en investeringsopgaven kunnen uitvoeren. Twee vastgoedonderhoudsbedrijven in deze samenwerking, Elk Zwijndrecht en De Goede Vastgoedonderhoud Vlaardingen, zijn al in het bezit van het VGO-Keurmerk. Van Kooten Schilders uit Ridderkerk verwacht het keurmerk op de korte termijn te behalen.

Directeur vastgoed van Wooncompas Tom Hoekveld is blij met het vinden van goede partners uit het al bekende netwerk en benadrukt daarbij het belang van het VGO-keurmerk: “We staan met elkaar voor een grote opgave en ik kijk er naar uit om met deze partners onze ambities en doelstellingen op het technisch beheer verder vorm te geven en te realiseren.”

Bij resultaatgericht samenwerken worden opdrachten op een andere manier uitbesteed dan voorheen gebruikelijk was. In de traditionele vorm dicteert de opdrachtgever de werkzaamheden aan de opdrachtnemer. Vanuit resultaatgerichte samenwerkingen maken opdrachtgever en opdrachtnemer vooral afspraken over het kwaliteitsniveau en randvoorwaarden. Daarmee kan de opdrachtnemer vanuit zijn expertise de opdracht ten uitvoer brengen. Tom Hoekveld illustreert: “We laten nu meer taken en verantwoordelijkheden over aan de opdrachtnemers en dat betekent dat onze rollen ten opzichte van elkaar ook wijzigen. En om die stappen met elkaar te maken, moeten we durven, moeten we doen, moeten we doorzetten en moeten we vertrouwen.’’

Diverse praktijkonderzoeken tonen aan dat deze manier van werken op meerdere fronten meerwaarde levert, zoals lagere exploitatiekosten en een hogere klanttevredenheid. Ook De Goede Vastgoedonderhoud bevestigt dat: “Integraal onderhoud in combinatie met resultaatgericht samenwerken resulteert in een hogere kwaliteit van onderhoud, het verlengen van de intervalcycli en het beheersbaar maken van onderhoudskosten op lange termijn.”