Wooncompaswoningen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wooncompas heeft aangegeven graag mee te willen werken aan het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor wil Wooncompas een aantal woningen beschikbaar stellen.


Om welke locaties gaat het?

Het gaat om de volgende locaties: Ronde Sant (Hugo de Groothof), Rembrandtweg – Hobbemastraat. Dit zijn locaties die op de nominatie staan voor herontwikkeling in de toekomst. De woningen zijn dus beschikbaar voor tijdelijke verhuur, totdat die herontwikkeling gaat starten.

Als de woningen niet beschikbaar gesteld worden aan vluchtelingen uit Oekraïne worden ze tijdelijk, tot de sloop, verhuurd aan andere woningzoekenden. Dit om te voorkomen dat woningen langdurig leeg staan. Wooncompas wil 1/3 van het totaal aantal beschikbare woningen per locatie beschikbaar stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zo blijven er ook voldoende woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden.

Beschikbare woningen

In het Ronde Sant zijn 2-kamer appartementen beschikbaar en bij de twee andere locaties gaat het om 3– of 4- kamerappartementen. In de komende maanden komen er maximaal 38 woningen beschikbaar, waarvan 8 in het Ronde Sant en 30 aan de Rembrandtweg / Hobbemastraat.

Aantallen woningen per locatie:

Locatie WoningenWoningen vluchtelingen
Oekraïne (maximaal)
Woningen
tijdelijke verhuur
Geplande sloopdatum
Ronde Sant (Hugo de Groothof)25817Begin 2026
Rembrandtweg – Hobbemastraat923062Begin 2024
Totaal1173879


Opknappen en inrichten woningen

Het streven is om vanaf 15 augustus 2022 , direct na de bouwvakvakantie, de woningen te gaan opknappen en inrichten, zodat de eerste woningen net na de zomervakantie beschikbaar komen voor de vluchtelingen.

Vergoeding

Van het Rijk ontvangt de gemeente 100 euro per persoon per nacht per gerealiseerde opvangplaats. Het gaat hierbij om opvangplaatsen die door de gemeente worden gefinancierd, niet om particuliere opvang.


Kosten

De gemeente betaalt Wooncompas huur voor de woningen. Daarnaast betaalt de gemeente aan Gapph/Villex een vergoeding voor het beheer van de woningen. Eventuele verzekeringen worden door de gemeente afgesloten en de gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor het aansluiten van gas, water, elektra en een goede internetaansluiting. De gemeente Ridderkerk draagt de kosten van de verzekeringen en gas, water, elektra en de internetaansluiting.

De totale kosten voor het beschikbaar stellen van de woningen komen dan op:

  • Inrichtingskosten 523.000 euro
  • Huurkosten 446.095 euro
  • Totaal kosten 969.095 euro
  • Dit is exclusief kosten water, licht en internetaansluiting. Voor de Rembrandtweg – Hobbemastraat ook
    zonder stookkosten.