Lokaal

Woonvisie en WoonCompas bundelen krachten

Per 1 juli 2019 fuseren de woningcorporaties Woonvisie en Wooncompas. Samen gaan de corporaties verder onder de naam Wooncompas. Wooncompas beheert nu woningen in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. 

Woonvisie brengt met de fusie naar Wooncompas ruim 9.000 woningen mee in de zuidrand van de stadsregio Rotterdam. Ze beheert woningen in Ridderkerk, Albrandswaard en in Barendrecht. 

Met de toevoeging van de verhuureenheden van voormalig WoonCompas in Rotterdam, beheert Wooncompas nu ruim 10.000 woningen. In Rotterdam huisvest Wooncompas senioren en kwetsbare mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit doen we samen met diverse partners in de regio Rotterdam met hun eigen specialisme binnen wonen, zorg en welzijn. 

Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van Wooncompas: “Beide corporaties werken in dezelfde regio en kunnen elkaar veel bieden. Door onze krachten nu te bundelen kunnen we beter invulling geven aan passende, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen. Elkaar helpen en versterken past ook in de landelijke trend waar corporaties elkaar opzoeken en kennis en investeringskracht delen.”

De huidige kantoren van Woonvisie en Wooncompas blijven gewoon open en gaan verder onder de naam Wooncompas. “De naam blijft voor de Rotterdamse huurders hetzelfde, voor de bewoners van voorheen Woonvisie is de nieuwe naam even wennen. We hebben daarom het logo laten restylen in een nieuwe frisse kleur en stijl, waarmee we herkenbaar worden als vernieuwde woningcorporatie in een bredere regio,” aldus Van den Bosch.