Lokaal

Woonvisie klimt in de pen over brug

Ook woningcorporatie Woonvisie heeft zich laten horen in de discussie over de plannen voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas. De grootste woningverhuurder van Ridderkerk voelt zich namens vele huurders betrokken bij dit project en sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente. Een van de opties voor zo’n oeververbinding is immers een brug tussen Krimpenerwaard en de Ridderkerkse wijk Bolnes.

Woonvisie biedt in Ridderkerk aan ruim 8.000 huishoudens een woning. In Bolnes zijn dat er 1.500. Een zeer groot aantal daarvan, ruim 600, woont in de appartementen aan de Rijnsingel en de daarachter gelegen Spuistraat. “Nu al is Bolnes in leefbaarheid en veiligheid een van de meer kwetsbare wijken van Ridderkerk. De Rijnsingel is daarvan een duidelijke oorzaak. Het drukke autoverkeer is zeer belastend voor onze bewoners en hun veilig en woongenot”, schrijft Woonvisie in een brief aan de plannenmakers. “Met geen mogelijkheid zien wij in hoe een brug bij Bolnes kan worden ingepast zonder de leefbaarheid in Bolnes op een onverantwoorde mate verder aan te tasten. Als woningcorporatie voelen wij ons direct betrokken bij onze buurten en wijken en vanuit dat perspectief medeverantwoordelijk voor het beschermen van de leef- en woonkwaliteit van onze huurders.”

Woonvisie zegt oog te hebben voor het bereikbaarheidsvraagstuk in de regio, maar een brug bij Bolnes is daarvoor ‘een onaanvaardbare oplossing’.