Zoeken naar rustplekken in Ridderkerk

Een plek waar je een korte periode kunt verblijven omdat het thuis even niet gaat. Volgens maatschappelijk werker Ria Shahzad is daar behoefte aan als er grote spanningen zijn in de thuissituatie. “Dan wil je even niet zijn op de plek waar de problemen niet oplossen, maar op een andere plaats waar je je hoofd kunt leegmaken en tot rust kunt komen.”

Doordat Ria Shahzad als casusregisseur van het wijkteam een positieve ervaring heeft opgedaan met De Rustplek in Dordrecht, ziet zij graag ook zogenoemde rustplekken in Ridderkerk van de grond komen. Met het project “De Rustplek” bieden particulieren logies voor personen, die voor korte duur (maximaal zes maanden) met minder druk om zich heen kunnen verblijven en aan oplossingen kunnen gaan werken. “Het kan zijn omdat bij een scheiding de spanningen te hoog oplopen of een dochter die hard botst met de ouders. Maar ook bij traumaverwerking kan een andere omgeving helend zijn” licht Ria toe.

De meerwaarde hiervan wordt ook gezien door Jan-Theo Baan, lid van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) in Ridderkerk. Volgens Wim Geurts, lid van het kernteam De Rustplek Dordrecht, zou het ook in Ridderkerk  mogelijk moeten zijn om hier gastgezinnen voor te winnen. In Dordrecht zijn ze een jaar geleden gestart en die hebben nu negen gastgezinnen en één in Barendrecht. Organisatorisch kan er in eerste instantie bij Dordt worden aangesloten. Bij voldoende gastgezinnen kan Ridderkerk zelfstandig met het concept van De Rustplek Nederland verder.

Gezin heeft regie
Voor een verblijf op een rustplek geldt als voorwaarde dat drugsgebruik uit den boze is en er niet binnen gerookt wordt. Ook moet de logé een trajectbegeleider hebben, waarmee het gastgezin de gang van zaken moet kunnen bespreken. Verder is het de gast niet toegestaan om de logeerplek als tijdelijk woonadres door te geven. “Als er sprake is van schulden wil je niet dat deurwaarders beslag komen leggen op de verkeerde spullen” is de uitleg.

Benadrukt wordt dat het gastgezin de regie heeft. Zij bepalen bijvoorbeeld of er al of niet gezamenlijk wordt gegeten en het tijdstip dat de deur op het nachtslot gaat: “Het is ook niet de bedoeling dat ze de hele dag binnen maar wat blijven hangen. Ze moeten werk hebben of een vorm van dagbesteding.”

Van de gastgezinnen wordt verwacht dat ze de logé een eigen slaapkamer kunnen bieden. Met iedereen die zich aanmeldt wordt een gesprek gevoerd over de motivatie. Ook is een VOG-verklaring vereist en wordt gevraagd om referenties van twee niet-familieleden. “Dat lijken enorme drempels, maar voor wie normaal functioneert zal dit geen beletsel zijn. Het is een enorme rijkdom als je dit kan doen. Het verbreedt je blik” aldus de aanbieder van een Dordtse rustplek.

Werving gastgezinnen Ridderkerk
Om te kunnen starten met De Rustplek in Ridderkerk, zijn we dus allereerst op zoek naar mensen die hun huis willen open stellen voor gasten, die hier tijdelijk goed mee geholpen zijn.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: ridderkerk@derustplek.nl of telefonisch bij Ria Shahzad: 06-51132234 of Jan-Theo Baan: 06-42031412. Voor meer informatie: www.derustplek.nl.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.