Zoeken naar woonplek voor jongvolwassen Ridderkerkers met ASS

Waar in Ridderkerk is een goede plek voor gezamenlijke huisvesting van (jong) volwassenen met ASS, gecombineerd met een normaal tot hoog IQ? Dat is nu de grote vraag van de stichting Woondroomzorg Ridderkerk (i.o.), die op korte termijn wil voorzien in geschikte appartementen voor een zestal hoogbegaafde inwoners met autisme.

Dit wooninitiatief komt van enkele ouders van nu nog thuiswonende jongeren met ASS. “Ridderkerk wil een dementievriendelijke gemeente worden, lazen we onlangs. Ik hoop dat ze ook een autismevriendelijke gemeente willen worden” zegt woordvoerster Greet van Trotsenburg.

Het is niet toevallig dat de plannen deze week publiek worden gemaakt. Van 27 maart t/m 2 april is de Autismeweek 2021, waarmee de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) voor meer begrip en herkenning vraagt. “De invloed van autisme op hun leven wordt door hun hoogbegaafdheid ernstig onderschat. Autisme kan volledig zelfstandig functioneren namelijk zeer ernstig belemmeren. Helaas wordt de diagnose autisme in veel gevallen pas laat gesteld. Dat komt vaak omdat pas later gaat opvallen dat deze kinderen op allerlei manieren niet mee kunnen meekomen” licht Greet toe.

“Onze kinderen hebben een grote behoefte aan autonomie en zelfstandigheid, zeker met betrekking tot het vormgeven van hun toekomst. Met de juiste begeleiding én in de juiste woonomgeving, kunnen zij dit ook” aldus Greet. De 24-uurs nabijheid is intensief. Zij vervolgt: “voor zowel onze kinderen als voor ons als ouders, is het belangrijk om op een bepaalde leeftijd ‘het nest te verlaten’. Daarom is het nodig dat onze kinderen in de toekomst ook deze hulp krijgen, ook als wij oud of ziek worden of om andere reden de zorg niet meer kunnen bieden”. In de documentaire “het beste voor Kees” uit 2014 komt dit goed naar voren. Dit is ook de reden waarom in Nederland al meerdere wooninitiatieven voor deze doelgroep bestaan. O.a. Woondroomzorg is hier actief bij betrokken.

Positieve gesprekken

Zij willen hun Woondroomzorg bereiken binnen een nieuwbouw- of verbouwontwikkeling waarbinnen circa zes driekamerwoningen gereserveerd zijn plus één begeleiderswoning met daarbij kantoor/slaapruimte voor 24-uursbegeleiding. De begeleiderswoning moet immers altijd bereikbaar zijn om even samen te kunnen praten of eten. Het idee is dat de nu nog thuiswonende ASS’ers er hun hele leven kunnen blijven wonen. Belangrijke voorwaarde is dat er niet teveel prikkels in de directe omgeving mogen zijn: “Als ideaal noemen we een 55-plusbuurtje, maar wel op loopafstand van een supermarkt en een bushalte.”

De initiatiefgroep heeft al positieve gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur en Wooncompas. Ook het zorgplan is al dichtgetimmerd. “Alles valt of staat nu met een geschikte locatie” benadrukt Greet van Trotsenburg: “Er zijn in de gemeente wel ontwikkelgebieden, maar dan zullen we nog jaren moeten wachten. Dat is geval met bijvoorbeeld de bouwplannen aan de P.C. Hooftstraat en de plek van nu nog het Gemini College. We hebben onze hoop gesteld op een locatie waar we dit eerder kunnen realiseren. We hebben steun van een vastgoedontwikkelaar die al eerder voor zorgdoelgroepen heeft gebouwd. Die kan bij wijze van spreken morgen al beginnen en is ook bereid om mee te denken binnen al bestaande bouwplannen.”

Wie denkt een geschikte plek te weten voor dit initiatief kan dit melden via: greet@vantrotsenburg.nl. Ouders met dezelfde hulpvraag kunnen zich nog bij de stichting aansluiten: “Het is een groep die onzichtbaar is. De kinderen zitten vaak binnen omdat ze het buiten hun vertrouwde omgeving alleen niet redden.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.