Lokaal

Zorgen om veiligheid informatie Ridderkerk

Op de website van Binnenlands Bestuur, het mediaplatform voor ambtenaren en bestuurders, staat te lezen dat de beveiliging van de informatie op het gemeentehuis van Ridderkerk nog veel te wensen over laat. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie legt tal van onnodige kwetsbaarheden bloot.

Dat blijkt uit het rekenkamerrapport ‘Informatie in goede handen’. De onderzoekers deden onder ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een nulmeting over het bewustzijn van informatieveiligheid. Een van de bevindingen was dat ruim een kwart van hen zijn of haar wachtwoord op een briefje bewaart. En bijna één op de drie leent dat wachtwoord wel eens aan een collega uit. Bijna de helft van de respondenten geeft aan geen idee te hebben wat een datalek is of wanneer sprake is van vertrouwelijke informatie.

Voor het volledige artikel, kijk hier.

Bron: Binnenlands Bestuur