Lokaal

Zuid-Holland bouwt circa 250.000 woningen

Zuid-Holland wil voor 2030 maar liefst 250.000 woningen bouwen. Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) hebben hiervoor de regionale realisatieagenda’s ondertekend, ook wel woondeals genoemd.

In de regio Rotterdam gaat het om zo’n 100.000 woningen. Dat worden 57.000 betaalbare woningen, waarvan 28.000 sociaal (inclusief 22.500 door corporaties). Wethouder Kees van der Duijn Schouten is blij: “We moeten gezamenlijk echt aan de slag, de woningcrisis te lijf. Want te veel huishoudens zoeken een betaalbare woning en kunnen die lastig vinden. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen.”

Ook in Ridderkerk zet de gemeente zich in om een mooi aantal woningen te realiseren: zij willen voor 2030 ruim 2.700 woningen bouwen. Dit aantal is opgenomen in de woondeal, die ook Ridderkerk heeft ondertekend.

Woondeal

Van alle nieuwbouw in de woondeal is twee derde bedoeld voor het betaalbare segment. Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen locaties buiten de steden.

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft meer dan genoeg bouwplannen om het aantal woningen te bouwen. Laten we zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Er zijn grote uitdagingen: een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. Daarom stimuleren we innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken.”

Foto: Wessel Dekker