De Vinyljaren in ‘The Story Of’ keert terug naar juni 1975

In de laatste week van de maand juni zenden de programma-makers van ‘The Story Of’ weer een aflevering uit van ‘De Vinyljaren’. Samen met heerlijke muziek uit die tijd wordt dit een uurtje nostalgie in ‘The Story Of’ van de programmamakers Roel van den Oever, Frank Stoute, Kees de Klerk en Bob den Breeijen. Op zondag 27 juni wordt het programma van 17.00 uur tot 18.00 uur uitgezonden.

Deze aflevering staat in het teken van ‘De Vinyljaren’ met dit keer aandacht voor het jaar juni 1975. Drie onderwerpen, die zich in dat jaar afspeelden waren:

Krijgt Ridderkerk West een andere wijk organisatie?
Eén dezer dagen krijgen alle bewoners van Ridderkerk-west een stencil in de brievenbus waarin alle problemen uiteen gezet worden. Bij dit stencil is een vragenformulier bijgevoegd waarin wordt gevraagd waar bewoners van deze wijk tegenaan lopen. Het huidige wijkorgaan (S.W.R.) bestaat uit 12 personen die zelf mensen benoemen en eventueel ontslaan. Voorzitter Jan den Ouden vindt dit geen goede zaak, mensen uit de wijk moeten andere mensen of zichzelf voor kunnen dragen. Als dit gaat gebeuren zullen mensen zich meer betrokken voelen bij hun eigen wijk. Na de vakantie periode als alle vragenformulieren zijn opgehaald, zal bekeken worden hoe een nieuwe wijkorgaan gaat functioneren. Als het goed is gaat Ridderkerk West een stuk beter functioneren en wordt hierdoor een stuk leefbaarder. Op naar een gouden toekomst maar wel in juni 1975.

Aanleg centraal antennesysteem in Ridderkerk. 
Een enquête onder de Ridderkerkse bevolking heeft uitgewezen dat 60% hier voorstander van is. Hier tegen zijn 20% van de bevolking en 20% van de bevolking heeft zijn enquêteformulier niet terug gestuurd. Als het systeem gaat draaien kunnen de inwoners van Ridderkerk 6 verschillende TV. Programma’s gaan zien. Dit kan later nog eventueel uitgebreid worden naar 12 verschillende programma’s. Naast TV- Programma’s zal ook de ontvangst van Radioprogramma’s sterk verbeteren. Met name FM kanalen krijgen hierdoor een glasheldere ontvangst. Voor dit centrale antennesysteem zal iedere maand F. 8,50 door ieder gezin betaald moeten worden. Als het systeem in de toekomst nog met meer programma’s uitgebreid gaat worden zal dit maandbedrag niet mogen stijgen. Aldus het gemeente bestuur. Hoe dit werkelijk gaat uitpakken zal de toekomst uitwijzen, maar wel in juni 1975.

Instituut Oosthoek klaagt instituut Scheidegger aan.
Instituut Oosthoek aan de Lagendijk geeft al vele jaren type les aan Ridderkekers die dit typen graag willen leren voor o.a. hun werk. Een ander instituut “Scheidegger” heeft de hoofden van de lagere scholen in Ridderkerk een brief gestuurd om leerlingen die in de 5e en 6e klas zitten alvast type les te gaan geven. Volgens de heer Oosthoek is dit een foute zaak om deze 11 jarige leerlingen alvast les te gaan geven. Hun vingers zijn namelijk nog niet goed volgroeid en ze zullen hierdoor op latere leeftijd alsnog het typen goed moeten leren. Bij Scheidegger moet 360 gulden vooraf betaald worden voor 14 lessen. Veel te hoog aldus de heer Oosthoek, bij ons kunnen leerlingen terecht voor de helft van de prijs. Al sinds 1939 is ons instituut gevestigd aan de Lagendijk 199/201, wij geven aan ongeveer 100 leerlingen les in 5 verschillende groepen. Wie bij ons de opleiding volgt heeft in 8 à 10 maanden een typediploma op zak dat landelijk erkend wordt door het bedrijfsleven. Het is gebleken dat wij leerlingen goed les geven, want het slagingspercentage van onze leerlingen is zeer hoog. Aldus de heer Oosthoek, maar wel in juni 1975.

Uiteraard kunt u hierbij passende muziek verwachten, dat destijds werd uitgebracht op vinyl.

De uitzendingen van Radio Ridderkerk zijn te beluisteren via de Ridderkerkse kabel op 107.1 FM, via de ether op 105.7 FM en wereldwijd via internet: rtvridderkerk.nl. Daarnaast is Radio Ridderkerk ook te beluisteren via de digitale tv-kanalen, zoals via de Ziggo Mediabox kanaal 915, Ziggo met CL+ module op kanaal 363, KPN kanaal 1077, Tele2, Telfort kanaal 3167, Vodafone kanaal 2129 en via de APP van RTV-Ridderkerk.