Radio en TV

Lokale omroepen in de streek bundelen hun krachten

De lokale omroepen van Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam, Molenlanden, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam gaan intensiever samenwerken om de inwoners van deze kernen en steden nog beter te kunnen informeren over de lokale samenleving en ontwikkelingen binnen de lokale democratie.

Versterking lokale nieuwsvoorziening

Door de oprichting van een koepelstichting willen de omroepen RTV-Ridderkerk, ATOS RTV, Klokradio, RTV Papendrecht en Merwe RTV zich voorbereiden op de nieuwe mediawet die hen in staat stelt om (meer) journalistieke medewerkers aan te stellen. De omroepen zetten deze stap voorwaarts, om ook in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor en door de inwoners van de lokale kernen, dorpen en steden. De nieuwe mediawet werkt toe naar de vorming van een streekomroep en biedt uiteindelijk 80 streekomroepen de mogelijkheid om nog meer dan nu, alle inwoners van de regio te voorzien van uniek, relevant en urgent nieuws.

Lokale waakhond

De nieuwe mediawet voorziet er in dat – naast regionale en landelijke omroepen – voortaan ook lokale omroepen een basisfinanciering krijgen om naast de vrijwillige programmamakers een professionele journalistieke nieuwsredactie op te kunnen richten. Hiermee komt een lang gekoesterde wens van lokale omroepen uit, om de lokale samenleving en de uitdagingen die er spelen de aandacht te kunnen geven die het verdient. Bovendien stelt dit de lokale omroepen in staat om intensief toezicht te houden op het reilen en zeilen van het lokale openbaar bestuur. In de nieuwe mediawet zal de basisfinanciering van de lokale omroep voor een groot deel vanuit het Rijk komen. Uiteraard zullen de omroepen een intensieve samenwerking blijven aangaan met lokale overheden, verenigingen, bibliotheken en culturele en maatschappelijke instellingen.

Samen sterker

Door de krachten in de streek te bundelen ontstaat er een sterkere, financieel gezondere en beter uitgeruste lokale media-instelling voor de streek. Samenwerking met de lokale omroep van Dordrecht is nog een nadrukkelijke wens voor de toekomst. Dat zou de streek compleet maken. In de tussentijd zitten de samenwerkende lokale omroepen niet stil en worden er stappen gezet op het gebied van professionalisering en de vorming van een streekomroep. Op 14 november hebben de omroepen RTV Dordrecht uitgenodigd deel te nemen aan de koepelstichting. Zij zijn nu in afwachting van een antwoord.