Radio en TV

Lokale omroepen op weg naar Streekomroep 56

De lokale omroepen in onze regio zijn bezig met het opzetten van een streekomroep, die in 2027 van start moet gaan. De zes betrokken omroepen hebben onlangs een voorlopige naam gekozen voor deze nieuwe vorm van samenwerking: ‘Streekomroep 56’.

Het getal ‘56’ verwijst naar de streekindeling die is vastgesteld door de landelijke organisatie van lokale omroepen, de NLPO. De gekozen naam is dus een voorlopige en kan later nog worden aangepast.

De zes omroepen (ATOS RTV, Klokradio, MerweRTV, RTV Dordrecht, RTV Papendrecht en RTV-Ridderkerk) hebben een extra subsidie van zeven gemeenten ontvangen om zo snel mogelijk een goed functionerende streekredactie op te zetten. De streekredactie zal vanuit Dordrecht, waar al een professionele redactie aan het werk is, het nieuws verzorgen voor en uit de gemeenten buiten Dordrecht.

Dit nieuws zal in eerste instantie verspreid worden via een nieuwe streekwebsite getiteld ‘www.streekomroep56.nl’, die binnenkort online zal gaan. Alle deelnemende omroepen zullen daarnaast hun huidige websites blijven gebruiken voor nieuws, informatie over programma’s en het verspreiden van radio en tv. Ook de verschillende apps zullen gewoon blijven functioneren.

Hierbij is er vanuit alle deelnemende omroepen nu tevens een personeelsadvertentie op onze website, waarin kandidaten worden opgeroepen zich te melden voor een (tijdelijke) functie van redacteur/verslaggever.

Vooruitlopend op de nieuwe site van de streekomroep is er al een e-mailadres actief: redactie@streekomroep56.nl. Iedereen die wel eens een persbericht verstuurt aan de lokale omroep wordt verzocht dit adres ook te gaan gebruiken NAAST het adres van de bestaande lokale omroepen.