Radio en TV

Streekvorming lokale omroepen krijgt vorm

De lokale omroepen van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking in de streek verder vorm te geven. De samenwerking tussen de omroepen is erop gericht om de inwoners van deze gemeenten nog beter te kunnen informeren over de lokale samenleving en ontwikkelingen in de streek.

Positieve toekomst
De publieke lokale omroepen ATOS RTV, Klokradio, Merwe RTV, RTV Dordrecht, RTV Papendrecht en RTV-Ridderkerk bereiden zich met de vorming van een streekomroep voor op de aangekondigde wijzigingen in de nieuwe mediawet, welke in de Tweede Kamer is aangenomen afgelopen najaar. Het belangrijkste onderdeel in die samenwerking is de versterking van de journalistieke samenwerking, vanuit een centrale streekredactie. De nieuwe mediawet werkt toe naar de (verplichte) vorming van een streekomroep en biedt uiteindelijk 80 streekomroepen de mogelijkheid om nog meer dan nu, alle inwoners van die regio te voorzien van uniek, relevant en urgent nieuws. De samenwerkende omroepen vinden het van groot belang om actief te participeren in het hele streekgebied en willen een belangrijke, toegevoegde waarde (blijven) leveren vóór en dóór inwoners van alle gemeenten en kernen in de streek.

,,In de afgelopen jaren hebben we met de omroepen in onze omgeving goede contacten opgebouwd. Zo maken we inmiddels ons actualiteitenprogramma ‘’Prettig Weekend’’ al weer zeven jaar samen met ATOS RTV. Het Hollandstalige radioprogramma ‘’Wij Houden het Hollands’’, dat door RTV Papendrecht gemaakt wordt, zenden we ook al weer een paar jaar uit en doen zij dat weer met programma’s van ons. We kunnen elkaar op die manier mooi aanvullen en gebruik maken van elkaars expertise. De volgende stap die nu ook echt formeel gemaakt gaat worden zit hem op het journalistieke vlak. Een mooie uitdaging voor alle omroepen, maar uiteraard ook een kans, waar we met zijn allen voor willen gaan’’, licht Hans Magito, voorzitter van RTV-Ridderkerk toe.

Nieuwe mediawet
De nieuwe mediawet voorziet erin dat – naast regionale en landelijke omroepen – voortaan ook lokale omroepen een basisfinanciering krijgen om naast de vrijwillige programmamakers een professionele journalistieke nieuwsredactie op te kunnen richten. In de nieuwe mediawet komt de basisfinanciering van de lokale omroep voor een groot deel vanuit het Rijk. De omroepen kunnen daarmee een veel krachtigere nieuwsredactie vormen op lokaal niveau.

Bundeling van kracht maakt sterker
Door de krachten in de streek te bundelen ontstaat er een sterkere, financieel gezondere en beter uitgeruste streekomroep. Inmiddels is ook RTV Dordrecht aangehaakt bij de streekomroep en ligt er bij de NLPO een verzoek van Klokradio om hen formeel in te delen in streek 56, wat geografisch gezien logischer is dan het oorspronkelijke voorstel van de NLPO. Daarmee zal de streek een logisch geheel vormen. Een eerste stap die in dit voorjaar gemaakt zal worden is de realisering van een website voor de nieuwsvoorziening van de gehele streek.

Ontwikkelingen binnen de branche
Branchevereniging NLPO ondertekende afgelopen week een alliantie met de RPO, dat de regionale omroepen vertegenwoordigd. Door samen te werken aan een duidelijk, onderscheidend lokaal en regionaal media-aanbod, wordt meer journalistieke kwaliteit en diversiteit in de nieuwsverslaggeving bereikt. Dit resulteert in het vergroten van het bereik en het creëren van een sterkere binding met het publiek op lokaal en regionaal niveau. Een dergelijke samenwerking is inmiddels ook aanwezig tussen de RPO en de NPO, waarvan het dagelijkse ‘NOS Journaal Regio’ op NPO2 een voorbeeld is.

In de studio van RTV-Ridderkerk kwamen de besturen bijeen om verdere afspraken te maken. Op de foto staan v.l.n.r.: Hans Hulswit en Koos van Wijngaarden (RTV Papendrecht), Tony Bierhaus (ATOS RTV), Bertus Kraaijeveld (Merwe RTV) en Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht). Zittend v.l.n.r.: Arjan ’t Jong (RTV-Ridderkerk), Arie Slob (Klokradio), Nelleke de Smoker (RTV Dordrecht), Jacco Schook (Klokradio) en Erik Versluis (Merwe RTV).

Foto: Wendy Harreman.