Radio en TV

Troostradio: Een hymne van vertrouwen

De lokale kerken in Ridderkerk bieden in samenwerking met RTV Ridderkerk Troostradio: een korte, gesproken column als bemoediging en troost. Troostradio verbindt inwoners van Ridderkerk in tijden van de coronacrisis.

Troostradio wordt uitgezonden op maandag, woensdag en vrijdag 1x in de ochtend en 1x in de middag in het reclameblok vóór 11 en 18 uur.

Deze keer wordt de bijdrage verzorgd door Da. Ria Keijzer-Meeuwse van de Prot. gemeente Bolnes. Een overzicht van alle reeds uitgezonden afleveringen is op deze pagina te vinden.

Bijdrage Da. Ria Keijzer- Meeuwse van de Prot. gemeente Bolnes beluisteren, vrijdag 17 april 2020.De lente is door aan het breken. Zij trekt zich niets aan van Corona. Ze lijkt er immuun voor. Onstuitbaar, die lente! Een beeld van hoop.


Beeldtaal om vertrouwen

Ik houd van beeldtaal. Waar dogma’s mensen in stelling brengen, spreken beelden iemands ervaring en creativiteit aan, zonder claims op waarheid en bewijs. Dat geeft ruimte.  

Vandaag staan we stil bij een lied uit het nieuwste kerkliedboek, lied 982, over nieuwe tijden die klaarliggen. De rode draad: “Kijk verder dan je neus lang is” en “Heb vertrouwen”. 


Wat is vertrouwen?

Volgens psychologen gaat het bij vertrouwen om drie dingen:

  • De bereidheid om afhankelijk te zijn. 
  • Het geloof dat iets eerlijk en goed toegaat. 
  • De verwachting dat een ander doet wat ie zegt en zegt wat ie doet. 

Aan vertrouwen hangt dus kwetsbaarheid, maar ook het vermogen om de juiste inschatting te maken van een situatie, jezelf of een medemens. Vertrouwen moet je durven!


Gegrond vertrouwen

Door schade en schande bouw je vertrouwen op, maar de basis ervan ligt in je vroege kindertijd. Wie dan vertrouwen leert, kan onzekerheden in een later leven beter aan. 

In religie is vertrouwen op mensen verweven met het vertrouwen op God. Hoe, dat is een vraag apart. Maar om welk soort vertrouwen het ook gaat: het helpt als er tekenen zijn die er op wijzen dat je vertrouwen terecht is. 

– Je kunt vertrouwen hebben in een arts, maar het helpt als je goede recensies over hem of haar kent. 
– Een boer kan hopen op een goede oogst, maar zonder goede voortekenen slaat pessimisme toe. 
– Cijferbewijs dat het virus terrein verliest geeft het signaal af dat de Coronamaatregelen werken. 
– Persoonlijke ervaringen waarin je staande bleef bij lasten of na verlies geven zelfvertrouwen.
– Momenten waarin je de liefde van God gevoeld hebt sterken je geloof. …

Tekenen zijn ontzettend belangrijk, zeker als iets wat je doormaakt een lange adem vraagt. 


Bij het lied

In het eerste couplet gaat het om de natuur. Je ziet in wintertijd alleen een kale dorre vlakte, maar let op: daaronder ligt een enorm potentieel aan levenskracht. 

Het tweede couplet vertelt dat iets wat ogenschijnlijk klein is, of op zichzelf staat, iets ontketent. Een woord wordt een melodie. Het verleden schept een heden. Een mens vindt nieuwe kansen of een leefomgeving om te groeien. 

Bij het derde couplet past mijn geloofsmotto: “Geloof is hartstocht voor het onmogelijke”, met vandaag als ondertitel: “houd oog voor het verborgene”. 


Het lied, lied 982, vertaald door Andries Govaart.

In de bloembol is de krokus,             
in de pit de appelboom.
In de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Ik hoop dat deze column, dat dit lied, je aan het denken zet, troost geeft en vooral…. dat het je vertrouwen voedt, kome wat komt.