Radio en TV

Troostradio: Gebedsbrief

De lokale kerken in Ridderkerk bieden in samenwerking met RTV Ridderkerk Troostradio: een korte, gesproken column als bemoediging en troost. Troostradio verbindt inwoners van Ridderkerk in tijden van de coronacrisis.

Troostradio wordt uitgezonden op maandag, woensdag en vrijdag 1x in de ochtend en 1x in de middag in het reclameblok vóór 11 en 18 uur.

Deze keer wordt de bijdrage verzorgd door Ds Martin de Geus van de Levensbron. De tekst wordt direct gepubliceerd zodat u kan mee– en teruglezen. 

Bijdrage Ds Martin de Geus van de Levensbron beluisteren, maandag 30 maart 2020.Gebedsbrief

Ik had het briefje ook ongelezen wegkunnen gooien. Per slot van rekening was het anoniem. Terwijl de inhoud nog wel zo persoonlijk was. Een wel heel ongelukkige combinatie.

Om niet te zeggen: een onbehóórlijke. Want als je uitdeelt, moet je toch ook kunnen incasseren. En uitdelen doet de schrijver. Niet naar mij, of de kerk. 

Nee, hij richt zich rechtstreeks tot God. Alleen doet hij dat blijkbaar wel via de kerk. En ik maak me sterk: niet alleen via de Levensbron. Want ook eerder schreef hij al andere kerken aan. 

Maar misschien was zijn briefje wel een noodkreet. En dan ben je bij God altijd welkom. Ten minste bij de God zoals ik hem ken. De God van Jezus. En de God van liefde.

Laat ik hem dat alvast mogen meegeven. Want waar hij het vandaan heeft, kan ik natuurlijk niet weten. Maar één ding is duidelijk: dat hij God wel héél anders ziet.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het stukje dat ik hier dan toch maar voorlees. Ik citeer: ‘Beste God, doe jij dit nou expres? Want jij weet dondersgoed dat de wereld in de greep is van een pandemie. Jouw coronavirus, om precies te zijn. Kon jij niets doen om het tegen te houden?: Dan laat jij jouw almachtigheid niet erg blijken.

Overzag jij de gevolgen niet?: Dan laat jij jouw domheid blijken. Sorry dat ik jou met de waarheid moet confronteren’. Einde citaat.

En dan hoort u dus wel hoe stellig de schrijver is. Want de vragen die hij stelt, zijn geen echte vragen. Ze zijn alleen bedoeld om zijn eigen gelijk te bewijzen. 

De waarheid zoals hij die ziet. En die waarheid is: dat het coronavirus van God komt. Maar dat betwijfel ik nu juist. Sterker nog: ik geloof er geen ene snars van. 

Want ik zei het al: God is voor mij de God van Jezus. Dus wat Jezus deed, dat tekent God. En Jezus heeft nóóit ook maar één mens ziek gemaakt. Nee, zieken genas hij juist.

En dan niet één of twee, maar allemaal. Zo staat het bijvoorbeeld in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 8, het laatste zinnetje van vers 16: ‘Allen die ziek waren, genas hij’.

En zeg dan niet: dat is alleen het Nieuwe Testament. Want dat staat nu net in het volgende vers: 

‘Allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam – en onze kwalen op zich heeft genomen’.

Dat is de waarheid. En beste briefschrijver, ik wil er je niet mee confronteren; ik wil je ermee helpen. Want de waarheid van de bijbel is bevrijdend, voor jou en voor ons allemaal.

En je hebt gelijk: dat is nog toekomstmuziek. Maar juist dáárin horen we al iets van God. Want God is niet van gisteren. Nee, de God van Jezus is van morgen en overmorgen.

En daarom bidden we ook: ‘God, uw koninkrijk kome. Help ons door de ziekte héén. En zegen alle mensen die met ziekte te maken hebben. Want u bent ons aller hoop!’   

Ds Martin de Geus