Radio en TV

Troostradio: Veiligheid

De lokale kerken in Ridderkerk bieden in samenwerking met RTV Ridderkerk Troostradio: een korte, gesproken column als bemoediging en troost. Troostradio verbindt inwoners van Ridderkerk in tijden van de coronacrisis.

Troostradio wordt uitgezonden op maandag, woensdag en vrijdag 1x in de ochtend en 1x in de middag in het reclameblok vóór 11 en 18 uur.

Deze keer wordt de bijdrage verzorgd door Ds Herman Offringa van de Geref. kerk in Rijsoord. De tekst wordt direct gepubliceerd zodat u kan mee– en teruglezen. Een overzicht van alle reeds uitgezonden afleveringen is op deze pagina te vinden.

Bijdrage Ds Herman Offringa van de Geref. kerk in Rijsoord beluisteren, woensdag 22 april 2020.Veiligheid

Het zijn vreemde tijden. Ons land bevindt zich nog in de zogenoemde intelligente lockdown.

Onze overheid vraagt nogal wat van ons:

– om zoveel mogelijk binnen te blijven;
– om onze sociale contacten te beperken;
– om gepaste afstand van elkaar te houden;
– hygiënische maatregelen te volgen.

Daarbij doet onze overheid doet ook nog appèl:
Houd oog voor elkaar, zorg voor elkaar, 
vooral voor de kwetsbare mensen onder ons.

Op een Vlaams website las ik:
Blijf veilig / en hou anderen veilig.

Misschien is het de vertaling uit het Engels: 
Keep safe / and keep others safe.

De uitbraak van het coronavirus is en blijft een internationale zaak.

Voor onze veiligheid kijken we dan ook naar de landen om ons heen, hoe zij het doen. Enkele maanden geleden legde de Chinese overheid het openbare leven stil, en zijn er hele steden zijn op slot gegaan.

Was dat voor de veiligheid?
Was het om mensenlevens te redden?

Ik denk het wel.

Elke overheid heeft als taak om het welzijn en de gezondheid van haar burgers te beschermen. Denk aan het rookverbod in ons land. Maar je kunt je ook afvragen hoe veilig ons leven ten diepste is…

Kunnen wij iets aan onze veiligheid doen, pandemie of niet? Om veilig te blijven / en het voor anderen veilig te houden. Zijn wij wel baas over eigen ons leven? In hoeverre hebben wij er grip op? Ik denk dat dit nogal tegenvalt. We hebben maar weinig controle, want er gebeurt zóveel in deze wereld en in je eigen leven…

We hebben weinig controle, maar we hebben wèl invloed. Een dagelijkse bijdrage die wij aan de crisis kunnen leveren is: veel thuis blijven, en als je er dan toch even uit moet: afstand houden.

In het Bijbelboek Spreuken vond ik een raadgeving over veiligheid:
Een wijze is voorzichtig, 
hij gaat het kwaad uit de weg,
een dwaas is roekeloos, 
en waant zich nog veilig ook. (Spreuken 14,16)

Ik weet niet of deze Spreuk over een besmettelijk virus gaat…

Maar ook in oude tijden werden mensen ziek, moesten zij voor anderen zorgen, en werd er gezocht naar genezing. Wees voorzichtig, luidt de wijze raad. Wees niet eigenwijs, want dan ben je alleen aan jezelf overgeleverd.

Als er iets duidelijk wordt, ook nu, dan is het wel dat wij mensen nooit alleen leven, maar in deze wereld op elkaar zijn aangewezen. Dat is misschien een wijsheid die wij mee kunnen nemen, vandaag.

Dat we oog krijgen voor – het dagelijkse, – het gewone, – het mooie, – het moeilijke. Dat we het verlangen koesteren / om veilig te mogen wonen. 

En om de wereld te kunnen zien zoals God haar ziet.