Radio en TV

Troostradio: Wijs op reis

De lokale kerken in Ridderkerk bieden in samenwerking met RTV Ridderkerk Troostradio: een korte, gesproken column als bemoediging en troost. Troostradio verbindt inwoners van Ridderkerk in tijden van de coronacrisis.

Troostradio wordt uitgezonden op maandag, woensdag en vrijdag 1x in de ochtend en 1x in de middag in het reclameblok vóór 11 en 18 uur.

Deze keer wordt de bijdrage verzorgd door Ds Martin de Geus van de Levensbron. De tekst wordt direct gepubliceerd zodat u kan mee– en teruglezen. Een overzicht van alle reeds uitgezonden afleveringen is op deze pagina te vinden.

Bijdrage Ds Martin de Geus van de Levensbron beluisteren, maandag 8 juni 2020.Wijs op reis

Het kan elke dag weer anders zijn. Maar staat voor alle landen het reisadvies voorlopig nog op oranje, vanaf 15 juni wordt het in elk geval voor een aantal landen geel. En geel is nog geen groen. En dus er zijn nog steeds buitengewone risico’s aan verbonden. Dat is waar. Maar die zijn te overzien. 

En daarom is reizen weer verantwoord. Zelfs reizen zonder echte noodzaak, gewoon maar voor je plezier. Of je moet nu net dat plezier een echte noodzaak willen noemen, zoals sommige deskundigen dat doen. Naar hun zeggen hebben mensen juist in deze crisistijd hun vakantie dubbelhard nodig. 

En natuurlijk kun je die vakantie ook in eigen land vieren. Maar ik hoor toch steeds meer mensen die het ‘gewoon’ weer verder van huis willen zoeken. 

Waarom? Misschien omdat juist het andere je weer een nieuwe kijk op jezelf kan geven. En waarom ook niet? Het mag nu immers weer. Op één voorwaarde: dat je wel wijs op reis zult gaan. En natuurlijk moet dat anders ook. Maar nu moet je blijkbaar extra wijs op reis. 

En daarom moest ik ineens aan de koningin van Scheba, van Sheba of van Seba denken. Een mysterieuze gestalte die zowel voorkomt in het Oude Testament, het Nieuwe Testament alsook in de Koran.

Haar land wordt gesitueerd in het tegenwoordige Jemen dan wel Ethiopië. En ze was werkelijk schathemeltjerijk. Maar daarom nog niet per se heel gelukkig. Zeker niet te gelukkig om nog overal gretig wijsheid te vergaren. 

En daarom wou ook zij naar het buitenland, in haar geval naar het Juda en Israël van koning Salomo, in de Koran Suleiman geheten. Want die was zo wijs: die wist echt alles. Dat had ze tenminste gehóórd. En nu wou ze nagaan of dat wel klopte. En daarom was ze afgereisd, met een heel gevolg en met een karavaan vol rijkdommen, waaronder liefst 3600 kilo goud. Daar kun je gerust mee aankomen.

En reken dan ook maar dat ze echt ook als een vorstin werd ingehaald. Want dat hoorde zeker ook tot Salomo’s wijsheid: dat hij een neus had voor alles wat mooi en kostbaar is. En op zijn beurt had hij ook háár geïmponeerd. Want wat ze hem ook vroeg, hij wist inderdaad overal een antwoord op. En ze zag ook zijn paleis, lezen we in 1 Koningen 10, het heerlijke eten dat hij serveerde en de uitgelezen wijnen die hij schonk. En haar conclusie was: ‘U, koning, bent nog veel wijzer en rijker dan de mensen me hadden verteld’.

Een bijbels verhaal vol glitter en glamour. En natuurlijk kun je je daaraan vergapen. Dat doen we dan ook elke vakantie, op bezoek in een oud paleis of een schitterende kathedraal.

Maar de premier bedoelde vermoedelijk een ander soort wijsheid: één van een blijvende fysieke prudentie. 

En de wijsheid die de bijbel ons aanprijst, is nóg weer anders: één van een blijvende geestelijke helderheid. En het begin daarvan is de eerbied voor God. Want daarmee betreed je zelfs zijn koninkrijk.