Radio en TV

Troostradio: Woningsdag

De lokale kerken in Ridderkerk bieden in samenwerking met RTV Ridderkerk Troostradio: een korte, gesproken column als bemoediging en troost. Troostradio verbindt inwoners van Ridderkerk in tijden van de coronacrisis.

Troostradio wordt uitgezonden op maandag, woensdag en vrijdag 1x in de ochtend en 1x in de middag in het reclameblok vóór 11 en 18 uur.

Deze keer wordt de bijdrage verzorgd door Ds Martin de Geus van de Levensbron. De tekst wordt direct gepubliceerd zodat u kan mee– en teruglezen. Een overzicht van alle reeds uitgezonden afleveringen is op deze pagina te vinden.

Bijdrage Ds Martin de Geus van de Levensbron beluisteren, maandag 27 april 2020.Woningsdag

Bijna niets blijft in deze dagen hetzelfde. Zelfs de viering van de verjaardag van onze koning krijgt dit jaar een heel ander karakter. Zo zijn er bijvoorbeeld nergens vrijmarkten, geen koningsspelen of overvolle concerten. Nee, ook vandaag moeten we zoveel mogelijk thuisblijven. En daarom heet deze dag nu ook geen Koningsdag, maar Woningsdag. En al scheelt dat maar een letter, in feite is het een enorm verschil.

En toch hadden we het natuurlijk met zijn allen nog veel en veel slechter kunnen treffen. Want wonen doen we hier in Nederland toch zeker allemaal héél behoorlijk. 

Hoewel? Het aantal dak- en thuislozen in ons land is de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld, officieel tot een kleine 40.000, maar de werkelijke cijfers liggen vermoedelijk nog een heel stuk hoger. Want illegale daklozen zijn hierin niet meegeteld, alleen de zogenaamd feitelijke daklozen, dat zijn mensen die ‘s nachts buiten slapen, in de open lucht, of binnen – maar dan in overdekte openbare ruimtes, in verblijven van de maatschappelijke opvang, of van eendaagse noodopvang. 

En behalve allerlei verwarde en verslaafde mensen zijn dat voor een heel groot deel economisch daklozen, onder wie veel jongeren die op zich best zelfredzaam zijn, maar die de nood ondervinden van de veel te krappe woningmarkt.

En dan zwijgen we nog maar van alle mogelijke vluchtelingenkampen buiten Nederland. Want daar wonen mensen op elkaar gepakt in de meest barre omstandigheden. Als je dáárnaar kijkt, is zelfs de saaiste koningsdag nog een geweldige zegen. 

En dan gebruik ik met opzet zo’n bijbels woord. Omdat daar altijd twee kanten aan zitten.

Want de ene kant is dat jij er jezelf mee rijk mag rekenen. Zo’n geluk heb je namelijk met de gewoonste dingen die je rijkelijk ten deel vallen – en die bij nader inzien stuk voor stuk heel bijzonder zijn. Bijvoorbeeld ‘gewoon’ een bewoonbaar huis.

Dat is dus de kant van de gave. En de andere kant is dan die van de opgave. Want wat voor jou bijzonder is, dat zal het natuurlijk vast ook voor anderen zijn. Dat is logisch. En omdat jij daar zo’n enorm geluk mee hebt, gun je dat ook je mensgenoten, ongeacht hun afkomst. Want voor al wie zich gezegend weet, is menszijn altijd naaste zijn, en leven altijd samenleven.

Dat zeggen alle heilige boeken: de Torah, het Evangelie, de Koran, om er maar een páár te noemen. En daarom hebben alle gelovigen ook zo’n bijzondere opdracht: om samen met alle niet-gelovigen – wie dat ook maar zijn – een leefbare wereld te bouwen waar alle mensen in vrede kunnen samenwonen. 

Als we daar nou straks, bij de thuistoast, het glas op heffen! Dan krijgt Willem Alexander toch nog een mooie verjaardag. En dan krijgen wij toch nog een gezegende en zegenende Koningsdag.