Regionaal

Opening nieuwe Sandelingenknoop A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht

Op maandagochtend 4 juni stelden de wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht samen met Rijkswaterstaat de aangepaste Sandelingenknoop  officieel open voor het verkeer. Doordat het knooppunt is aangepast wordt de weg beter benut en verbetert de doorstroming. 

v.l.n.r.: dhr. Lafleur, Kamsteeg en Kreukniet

Ard Kamsteeg, Rijkswaterstaat: ‘De kop is eraf. Dit project is het eerste van de vele projecten in de Drechtsteden die de bereikbaarheid in de Drechtsteden gaan verbeteren: de verbetering van de aansluiting A16/N3 en A15/N3, de extra rijstrook op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en het groot onderhoud aan de N3 volgen nog. Het is een unieke maatregel, waarbij is samengewerkt met bedrijven en regionale overheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten en een gedragsverandering te realiseren voor mobiliteit.’

Verbetering

De Sandelingenknoop is een belangrijk knooppunt in de A16 van en naar de bedrijventerreinen en woonwijken van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Het verkeer stroomde hier vooral in de spits niet goed door.

Wethouder Ralph Lafleur van Hendrik-Ido-Ambacht: ‘Mede namens mijn vertrekkend collega Robert Kreukniet van Zwijndrecht ben ik trots op deze verbetering waar hopelijk de Ambachters, de inwoners van Zwijndrecht en de ondernemers in beide gemeenten profijt van gaan hebben. Een vrije rijbaan om rechtsaf naar de A16 richting Rotterdam te rijden en een extra rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer naar Hendrik-Ido-Ambacht is wat er nu is aangepast aan dit knooppunt. Een mooie ontwikkeling, omdat hier continu verkeer af kan slaan. Dit verkeer hoeft niet te wachten voor een verkeerslicht en hindert het overige verkeer dus niet meer.’

wethouder Lafleur klapt mede namens Rijkswaterstaat en Zwijndrecht het werk-in-uitvoering bord in.

Extra asfalt maar ook minder auto’s in de spits

Naast het aanpassen van de weg zorgen ondernemers en de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht er samen voor dat er ook minder auto’s in de spits gaan rijden. Het Mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar heeft hiervoor met ondernemersverenigingen en bedrijven afspraken gemaakt om 200 spitsmijdingen structureel  te realiseren. Het resultaat is zelfs meer dan de ingezette 200 spitsmijdingen en ook de komende jaren zetten we in op gedragsverandering. 15 bedrijven uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht tekenden een intentieverklaring om 10% uit de spits te halen. Zij stimuleren hun werknemers om buiten de spits te reizen of binnen de spits, maar dan met de fiets of het OV. Ook wordt gekeken naar oplossingen als thuiswerken en carpoolen.

Lafleur: ‘Bedrijven en inwoners zijn zelf ook aan zet. Want meer asfalt is 1, maar minder auto’s op hetzelfde moment op het asfalt is een mooie 2e  en daar hebben we  ook de inzet van ons bedrijfsleven voor nodig. Tot nu toe heeft het bedrijfsleven al 210 structurele spitsmijdingen behaald en verwachten we nog ruim 140 extra spitsmijdingen in het komend jaar.’ Een resultaat boven verwachting, ruim boven de inzet aan het begin van 200 structurele spitsmijdingen!

Anna Schouten van het Platform Samen Bereikbaar vult aan: ‘Bedrijven doen mee omdat ze zien dat de bereikbaarheid bij de Sandelingenknoop onder druk staat, maar ook omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden en de vitaliteit van hun medewerkers. De deelnemers hebben eerst een mobiliteitsscan ontvangen van ons platform en zijn op basis daarvan aan de slag gegaan met bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen of flexibele werktijden. Ook na de realisatie van de Sandelingenknoop blijft het Platform bedrijven uit de regio ondersteunen met slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. ‘

Sandelingenknoop live in beeld

Recent hebben weggebruikers en bedrijven die regelmatig over het knooppunt rijden een extra optie om hun reis te plannen. Drie camera’s verzenden dag en nacht een livestream van het knooppunt in een app en op de website. Via www.h-i-ambacht.live is de stream te bekijken en de app te downloaden. Aan de hand van de beelden kunnen weggebruikers hun reis aanpassen en zo drukte op het knooppunt voorkomen of verminderen.

Meer informatie


Actuele informatie over de geplande  werkzaamheden is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.

Informatie over de overige projecten in de Drechtsteden staat op www.rijkswaterstaat.nl onder de noemer Aanpak Drechtsteden.

Informatie over het Platform Samen Bereikbaar staat op www.samenbereikbaar.nl

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).