Aanscherping coronamaatregelen regio Rijnmond

De gemeentes in de regio Rijnmond verscherpen het toezicht op het naleven van de coronamaatregelen. De horeca krijgt te maken met aangescherpte regels en studenten, religieuze en migrantenorganisaties wordt opgeroepen om met ideeën te komen om de achterban te bewegen de regels beter te respecteren. Ook thuis samenkomen met grote groepen wordt verboden. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb laten weten namens de vijftien gemeentes binnen de Veiligheidsregio Rotterdam.

Vanaf komende zondag 18:00 uur nieuwe maatregelen

Het kabinet kiest ervoor om vooral in de Randstad de maatregelen aan te scherpen. Vanaf zondag 20 september 2020 18:00 uur gaan de volgende nieuwe maatregelen gelden. 

• Gezelschappen worden beperkt tot maximaal 50 personen. In zalen zijn alleen nog meer dan 100 personen toegestaan als daarvoor een vergunning is aangevraagd. 
• Horecagelegenheden mogen na 00:00 uur geen bezoekers meer binnenlaten en om 01:00 moet het licht uit zijn. Horecagelegenheden die zich daar niet aan houden, moeten rekening houden met sluitingen. 
• De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat weer scherper inzetten op handhaving van de coronamaatregelen, onder meer op markten en op plekken waar veel jongeren samenkomen. 
• Eigenaren van supermarkten wordt opgeroepen ook weer meer te letten op het naleven van de coronamaatregelen. 
• De mondkapjesplicht komt voorlopig niet terug “maar ik sluit niet uit dat wij die weer gaan instellen”, zegt burgemeester Aboutaleb.

Aanvullend op de aanvullende maatregelen zal de regio Rotterdam-Rijnmond ook de volgende maatregelen nemen:

• Extra aandacht voor het naleven van de basisregels in het openbare leven zoals winkels, horeca en in huis. Daarmee bedoelen we handen wassen, desinfecteren, 1,5 meter afstand houden, looproutes handhaven, winkelmandjes tellen en desinfecteren. Bij de horeca moet de gezondheidscheck en registratie plaatsvinden.
• Extra aandacht voor studenten en jongeren door gesprekken met scholen en studenten en campagnes waar de urgentie van het naleven van de maatregelen onder de aandacht wordt gebracht.
• De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhavers kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Er komen extra gerichte controles waar bepaalde doelgroepen samenkomen, zoals feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten.
• Extra aandacht voor specifieke doelgroepen waar veel besmettingen zijn. In samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen, universiteiten en wijkcentra komt er communicatie op maat naar doelgroepen zoals jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.
• Overheidslocaties zoals gemeentehuizen, wijkservicepunten, bibliotheken en zwembaden krijgen venstertijden voor de risicogroepen. Daarnaast wordt ook aan brancheverenigingen, musea en winkels gevraagd om venstertijden in te stellen voor kwetsbare personen.
• Naast de extra aandacht voor bepaalde doelgroepen wordt ook hard gewerkt aan een intensievere inzet in bepaalde wijken en gebieden waar het aantal besmettingen oploopt. In deze wijken worden gebiedsgerichte acties uitgezet. Er worden lokale campagnes ontwikkeld om te wijzen op het belang van het naleven van de maatregelen door bijvoorbeeld het uitdelen van flyers en het gesprek aangaan op straat.

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op rijnmondveilig.nl. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid.