Regionaal

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor voldoende water en veilige wegen. Dit jaar gaat het waterschap daarvoor onder meer de regionale waterkeringen Puttershoek, Strijen en Dirksland verbeteren en de Visservliet en de Oud-Beijerlandse kreek baggeren. Ook staan de renovatie van het gemaal Oudenhoorn, vervanging van de beluchting van rioolwaterzuivering Zwijndrecht en groot onderhoud aan de wegen gepland. Zo zorgt het waterschap voor schoon en voldoende water, veilige (vaar)wegen en sterke dijken en duinen.

Belastingsoorten

Piet Kome, heemraad Financiën, licht toe: “Om alle werkzaamheden in 2021 uit te voeren, heft het waterschap belastingen. Zodat burgers en bedrijven veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Zuid-Holland Zuid.” Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen, de zogenaamde heffingen. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.

Makkelijk betalen

SVHW int de aanslagen voor het waterschap. U kunt betalen via de QR code of de link op het aanslagbiljet en via de beveiligde omgeving ‘Mijn SVHW’ op www.svhw.nl. U kunt ook in termijnen betalen voor de vervaldatum of over het jaar via automatische incasso.

Vragen of meer weten?

Meer informatie over de waterschapsbelastingen staat op www.wshd.nl/over-uw-aanslag en op de site van SVHW: www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven. 

Liever telefonisch contact? In de periode van 1 februari tot en met 5 maart heeft SVHW verruimde openingstijden. SVHW is dan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.