Regionaal

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Binnenkort ontvangen inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, schoon water, water in de stad en veilige wegen. Piet Kome, heemraad Financiën, licht toe: “Om alle werkzaamheden in 2020 uit te voeren, heft het waterschap belastingen. Maar, wij zetten ook eigen geld in en verkopen zaken die niet meer nodig zijn. Zo proberen wij de rekening zo laag mogelijk te houden voor iedereen. Desondanks toch een belastingverhoging.”

Belastingsoorten

Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen: heffingen genoemd. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.

Toekomstbestendig

“Er is extra geld nodig om al het werk in 2020 te kunnen doen”, aldus Kome, “Waterschap Hollandse Delta maakt met de vastgestelde begroting en bijbehorende belastingheffingen een inhaalslag. Die is nodig, om achterstanden in onderhoud weg te werken en om verouderde installaties te renoveren of te vervangen. Zo kan het waterschap zijn kerntaken toekomstbestendig en efficiënt blijven uitvoeren.”

Makkelijk betalen

SVHW, die de aanslagen int, combineert de verschillende heffingen op één aanslagbiljet. De betaling is ook op svhw.nl via de beveiligde omgeving van ‘Mijn SVHW’ te regelen. Daar kunt u online makkelijk en snel uw belastingzaken regelen.

Vragen of meer weten?

Meer informatie over de waterschapsbelastingen staat op www.wshd.nl/over-uw-aanslag en op de site van SVHW: www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Liever telefonisch contact? In de periode van 31 januari tot en met 6 maart is SVHW maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.