Regionaal

Actiedag 16 maart: operaties en radiologisch onderzoek verplaatst, poli’s gaan door

Aan de landelijke cao-actiedag op donderdag 16 maart 2023 doen vier afdelingen in het Albert Schweitzer ziekenhuis mee: de operatieafdeling, radiologie, de IC/hartbewaking en verpleegafdeling C2. Voor patiënten betekent dit dat geplande, niet-spoedeisende operaties en geplande röntgen- en scanafspraken worden verplaatst naar een andere dag. De patiënten die het betreft worden zo spoedig mogelijk gebeld.

De spreekuren op de poliklinieken op alle ziekenhuislocaties gaan gewoon door. Ook acute zorg vindt ongehinderd plaats, waaronder spoedeisende hulp, spoedoperaties en geplande oncologische operaties. Patiënten die uiterlijk maandag 13 maart geen bericht hebben ontvangen, kunnen ervan uitgaan dat hun afspraak doorgaat. Wie twijfelt, mag vanzelfsprekend contact opnemen met de afdeling waar hij of zij patiënt is.

Veiligheid 

Vertegenwoordigers van vier vakbonden, de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en het cao-actiecomité werden het donderdagochtend 9 maart eens over de invulling van de dag, tijdens het zogeheten veiligheidsoverleg dat verplicht is voorafgaand aan acties. De vier actievoerende afdelingen zullen op 16 maart werken alsof het een zondag is. Zij hebben bij de bonden moeten aantonen dat zij de vereiste minimale bezetting en veiligheid zullen waarmaken.

Arbeidsvoorwaarden 

Een zondagsdienst door de week draaien is het zwaarste actiemiddel dat wettelijk is toegestaan in de zorg. Naar verwachting zullen overige afdelingen op 16 maart hun steun laten blijken door middel van uitingen die de zorg niet hinderen. De landelijke actiedag is uitgeroepen door de vakbonden omdat zij het nog niet eens zijn geworden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over loon en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren.

De Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis staat in nauw overleg met het cao-actiecomité en met de vakbonden. Het ziekenhuis respecteert de acties en biedt patiënten verontschuldigingen aan voor het verplaatsen van afspraken.